Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, July 5, 2022
 
PC Thái Nguyên phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động
 
2022-03-09 16:31:11

Với mục tiêu thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn lao động, vừa qua Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ phát động đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động trong Công ty để góp phần xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp và đặc biệt là nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn trong lao động.

Đối với ngành Điện do tính chất công việc, người lao động thường xuyên phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Vì vậy PC Thái Nguyên luôn coi trọng việc đảm bảo an toàn cho người lao động thông qua việc trang bị đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là cán bộ an toàn cấp cơ sở, giúp người lao động nhận dạng được những mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về ATVSLĐ, PCCN.

Xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị nhằm tạo tính chuyên nghiệp, thói quen làm việc an toàn, thói quen cử xử có văn hóa đối với việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh lao động. Góp phần đầy lùi tai nạn lao động, tăng năng suất lao động. Tạo ra môi trường làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh cho người lao động an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Một trong các nội dung quan trọng của buổi Lễ là triển khai thực hiện nghi thức “Đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động”. Các đồng chí Lãnh đạo và CBCNV các đơn vị thực hiện tuyên thệ lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động.