Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, July 5, 2022
 
Đại hội công đoàn Điện lực Phú Lương nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
 
2022-03-15 13:40:58

Chiều ngày 12/3/2022, Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Phú Lương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và giám sát Đại hội qua cầu truyền hình có đồng chí Hoàng Thị Kim Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Thái Nguyên và đồng chí Dương Văn Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty; Dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực. Có 22 đại biểu chính thức được triệu tập.

Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đánh giá những hoạt động Công đoàn Điện lực Phú Lương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đề ra. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Phú Lương đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội, qua đó góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Phú Lương với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động, đoàn viên công đoàn vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành. Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Phú Lương đề ra chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ công nhân viên, người lao động được phổ biển và học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, nhiệm vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ công nhân viên, người lao động được kết nạp vào tổ chức công đoàn; giới thiệu 5-6 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Phú Lương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tích cực hướng hoạt động vào việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên; gắn các hoạt động Công đoàn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị, thi đua hoàn thành xuất sắc hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027.