Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, July 5, 2022
 
Điện lực TP Thái Nguyên hoàn thành lắp đặt mô hình mẫu 5S hòm hộp công tơ và đi dây trên cột hạ thế
 
2022-04-21 08:14:08

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉnh trang lưới điện và hệ thống đo đếm điện năng, vừa qua Điện lực Thành phố Thái Nguyên đã thực hiện hoàn thành lắp đặt mô hình 5S hòm hộp công tơ và đi dây trên cột hạ thế. Triển khai mô hình 5S hệ thống đo đếm mẫu cũng là thực hiện chỉ đạo, chủ trương của Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Tại vị trí lắp đặt mô hình 5S mẫu, lãnh đạo Điện lực TP Thái Nguyên khẳng định ý nghĩa của việc thực hiện mô hình mẫu và yêu cầu toàn thể CBCNV của đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm công việc liên quan đến hệ thống đo đếm. Tại đây, lãnh đạo đơn vị cũng đã trực tiếp hướng dẫn công nhân Đội Quản lý vận hành và Đội Kinh doanh dịch vụ thực hiện công tác lắp đặt, chỉnh trang 5S trên lưới điện theo mô hình đã được Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên duyệt. Từ cách đi dây nội hòm, dây cáp nguồn vào, nguồn ra dây sau công tơ của khách hàng, đấu nối hộp chia điện đều rất khoa học, đảm bảo an toàn và thuận tiện khi cần sửa chữa, thay thế.