Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, July 5, 2022
 
Điện lực TP Phổ Yên đảm bảo cấp điện dịp lễ 30/4, 01/05/2022
 
2022-04-29 08:10:03

Nhằm nâng cao công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4), ngày Quốc tế Lao động (1/5), giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản và phòng chống cháy nổ. Trên cơ sở phương án của Công ty Điện lực Thái Nguyên, Điện lực TP Phổ Yên đã xây dựng và tổ chức triển khai phương án cấp điện, phương án xử lý sự cố khi có các tình huống sự cố xảy ra.

 

Công nhân Điện lực TP Phổ Yên kiểm tra duy tu lưới điện

Điện lực đã tổ chức kiểm tra để xử lý, khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện, phân công lịch trực lãnh đạo, trực sửa chữa 24/24 giờ. Quán triệt việc thực hiện huy động nhân lực tham gia xử lý sự cố, giải quyết sự cố theo đúng phương án giảm suất sự cố và thời gian xử lý sự cố đã được duyệt. Sẵn sàng vật tư dự phòng để giải quyết khắc phục nhanh sự cố...