Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Tuesday, July 5, 2022
 
PC Thái Nguyên: tập huấn sử dụng ECP phân hệ kiểm tra hiện trường, kiểm tra đường dây trung áp, trạm biến áp trung gian và phân phối
 
2022-05-17 14:25:54

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đột xuất an toàn vệ sinh lao động tại hiện trường, kiểm tra lưới điện, chuẩn hóa thông tin thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác Quản lý kỹ thuật - vận hành an toàn, tự động liên kết dữ liệu, thông tin liên quan giữa các phần mềm dùng chung trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty đã xây dựng phân hệ kiểm tra đột xuất hiện trường, kiểm tra đường dây trung áp, trạm biến áp trung gian và phân phối (tích hợp trên hệ thống quản lý an toàn lao động ECP).

Vừa qua, Tổng Công ty đã triển khai hướng dẫn trực tuyến tới các Công ty, Điện lực, Đội, Tổ sản xuất, các cá nhân liên quan cách thức sử dụng phân hệ. Để chi tiết hơn, qua việc thực hành, luyện tập sử dụng phân hệ kiểm tra trung áp cùng với sự trao đổi với ban quản trị phần mềm, ngày 15/5/2022 PC Thái Nguyên đã tổ chức buổi huấn luyện và trao đổi trực tiếp với các cá nhân có liên quan: Phó Giám đốc kỹ thuật Điện lực, Phòng KH-KT, CBATCT (CBATBCT), Đội trưởng, Đội phó các Đội sản xuất. Các Điện lực tiếp tục thực hiện triển khai đến CBCNV trực tiếp của các Đội Quản lý vận hành.