Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, August 11, 2022
 
Điện lực TP Sông Công thiết thực hưởng ứng “Tháng công nhân” gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2022
 
2022-05-30 21:27:29

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, Công đoàn PC Thái Nguyên, công đoàn Điện lực TP Sông Công luôn sát cánh cùng đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân nỗ lực vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.…

Công đoàn Điện lực TP Sông Công đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; đề xuất, phối hợp với Công ty tổ chức thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động tại cơ sở...

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của công nhân đối với Điện lực và Công ty. Đẩy mạnh hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo ATVSLĐ; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao.

Nhân tháng công nhân năm nay, Công đoàn Điện lực TP Sông Công phối hợp với các bộ phận chuyên môn tặng quà, tri ân người lao động với số tiền là 51 triệu đồng cho 51 cá nhân, nhân dịp tháng công nhân năm 2022.