Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Những hình ảnh truyền thống

  1. Cờ tặng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Năm 2002

  2. Cờ tặng của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Thái Nguyên - Năm 2013