Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Số hoá dữ liệu

  1. Đồng hồ tần số

  Dùng tại phòng Điều độ (B6) từ ngày đầu thành lập phòng (Tháng 3 năm 1986)

  2. Đồng hồ đo nhiệt độ lò

  3. Máy đo kiểm tra thuê bao