Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Friday, December 3, 2021

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức

+ Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 12 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 9 Điện lực; 1 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, 1 đội sửa chữa điện tổng hợp.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

      + Anh hùng lực lượng vũ trang

      + Huân chương Độc lập hạng Nhì

       + Huân chương Độc lập hạng Ba

       + Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

       + Huân chương Kháng chiến hạng Ba

       + Huân chương Chiến thắng hạng Ba

       + Huân chương Lao động hạng Nhất: 2

       + Huân chương Lao động hạng Nhì: 3

       + Huân chương Lao động hạng Ba: 4

       + 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

       + 12 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước

 4. Quá trình hình thành và phát triển:

 - Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24 MW.

 - Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định Nhà máy ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng, đồng thời đổi tên là Sở Điện lực Bắc Thái. Tháng 4 năm 1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

 - Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên đó là Phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng. Năm 1963 bắt đầu vào vận hành chỉ có 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

 - Năm 1989, năm đầu tiên chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, lưới điện trong tỉnh lúc đó mới chỉ có 834 km đường dây các loại, có 127/151 máy biến áp, tổng dung lượng 206.505 KVA. Năm 2003, tổng chiều dài đường dây các loại là 4.300 km, có 908 trạm/949 máy biến áp, tổng dung lượng 493.466 KVA. Đến tháng 8 năm 2010: Tổng chiều dài đường dây trung hạ thế đã lên tới 6.890,84 km, có 1.501 trạm/1.545 máy biến áp, tổng dung lượng là 634.138,5 KVA.

 - Công tác kinh doanh điện năng ngày càng phát triển, năm 1963 - 1983 là giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu và khôi phục Nhà máy điện. Ở giai đoạn này sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia, điện thương phẩm mới chỉ đạt: 2,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện đạt: 0,33 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là khu vực thành phố và khu công nghiệp gang Thép Thái Nguyên.

 - Sau 35 năm (đến năm 1989), điện thương phẩm đã tăng lên 6 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 2.000 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 30.000 hộ.

 - Sau 40 năm (đến năm 2003), điện thương phẩm lên tới 8,32 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 3.500 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 80.000 hộ, nộp ngân sách cho Nhà Nước gần 700 tỷ đồng.

- Tính đến năm 2010: Điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện trên 1.150 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 6,2%, giá bán điện điện bình quân đạt 951,78 đ/KWh.

 - Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao về mọi mặt, trụ sở làm việc của Công ty và của các Điện lực đều có Phòng tiếp khách hàng, có số điện thoại nóng để kịp thời đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, thực hiện sửa chữa nhanh, niềm tin về công tác phục vụ cấp điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên và ngành điện đã được khẳng định trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên.

 - Thực hiện chương trình "Điện khí hóa nông nghiệp nông thôn" của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, hai mươi năm sau, ngày 8/11/2003 xã thứ 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

 - Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9 năm 2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7 năm 2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100% lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

  5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:

 * Kinh doanh điện năng:

Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 thực hiện là 4.882,50 tr.kWh, đạt 100,08% so với kế hoạch 2020 và tăng trưởng 1,60% so cùng kỳ 2019  trong đó, tỷ trọng CNXD đạt 3.800,28 tr.kWh chiếm 77,83%, tỷ trọng QLTD đạt 884,20 tr.kWh chiếm 18,11%. Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty thực hiện ở mức thấp 3,08%;

Giá bán điện bình quân năm 2020 thực hiện đạt 1639,52 đ/kWh tăng 0,5 đ/kWh so với kế hoạch giao, giảm 22,35 đ/kWh so với năm 2019. Giá bán bình quân giảm chủ yếu do chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid 19 với 2 lần hỗ trợ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh trên 230 tỷ đồng.

 * Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

 - Tổng số xã có điện: 137 xã /137 xã, tỷ lệ đạt 100%

 - Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 137/137 xã, đạt tỷ lệ 100%.

 - Tổng số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là: 239.536/239.572 đạt tỷ lệ 99,98%.

 - 1.862 thôn bản có điện lưới quốc gia, đạt 100%; đặc biệt tháng 9/2020 thôn bản cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên là Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là thôn có 48 hộ dân tộc Dao đặc biệt khó khăn đã có điện lưới quốc gia, công trình được đầu tư bằng vốn EU theo chương trình 2081.

 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 98/137 xã đạt 71,53%

 * Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:

 - Điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng của Công ty điện lực Thái Nguyên là 8,25 điểm.

 - Chỉ số tiếp cận điện năng (thời gian trung bình thực hiện giải quyết các thủ tục cấp điện) trung bình 4,93 ngày/6 ngày/khách hàng.

 * Công tác kỹ thuật vận hành:

 Tính đến hết ngày 31/12/2020, PC Thái Nguyên quản lý và vận hành 15 TBA 110kV, 34 MBA 110kV với tổng công suất đặt 1.737 MVA (bao gồm cả tài sản của ngành điện và của khách hàng); 24 đường dây và 08 nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài là 336,54 km; Tổng chiều dài đường dây trung thế là 2740,32km, 3.193 TBA và 3.317 MBA với tổng công suất đặt 1.271.895 KVA. Lưới điện tỉnh Thái Nguyên có 43 mạch vòng trung áp gồm 15 mạch vòng 35kV, 28 mạch vòng 22kV.

 * Công tác ĐTXD: 

Năm 2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên được giao thực hiện 33 công trình với quy mô: XD và cải tạo nâng cấp 144,9 km đường dây trung thế (trong đó có 10,41km cáp ngầm); XD mới 119 TBA/27.360 kVA; 225,49 km đường dây hạ thế với TMĐT là 340,574 tỷ đồng (kế hoạch vốn giao 222,657 tỷ đồng). Khởi công 23 dự án và đóng điện 14 dự án với năng lực tăng thêm 38,701MVA và 382,41km đường dây trung hạ thế.

 Các phòng ban chức năng:

 1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S.

 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; Lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

 3. Phòng Tổ chức Lao động (P3): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thư ký ISO của Công ty.

 4. Phòng Kỹ thuật (P4): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

 6. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 7. Trung tâm điều khiển xa (P7): Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

 9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

 10. Phòng Công nghệ thông tin (P10): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền.

 11. Phòng An toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

 

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức

+ Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 12 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 9 Điện lực; 1 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, 1 đội sửa chữa điện tổng hợp.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

      + Anh hùng lực lượng vũ trang

      + Huân chương Độc lập hạng Nhì

       + Huân chương Độc lập hạng Ba

       + Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

       + Huân chương Kháng chiến hạng Ba

       + Huân chương Chiến thắng hạng Ba

       + Huân chương Lao động hạng Nhất: 2

       + Huân chương Lao động hạng Nhì: 3

       + Huân chương Lao động hạng Ba: 4

       + 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

       + 12 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước

 4. Quá trình hình thành và phát triển:

 - Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24 MW.

 - Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định Nhà máy ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng, đồng thời đổi tên là Sở Điện lực Bắc Thái. Tháng 4 năm 1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh. Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

 - Nhiệm vụ hàng đầu của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong giai đoạn chuyển đổi đầu tiên đó là Phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm, giảm tổn thất điện năng. Năm 1963 bắt đầu vào vận hành chỉ có 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

 - Năm 1989, năm đầu tiên chuyển đổi chức năng, nhiệm vụ, lưới điện trong tỉnh lúc đó mới chỉ có 834 km đường dây các loại, có 127/151 máy biến áp, tổng dung lượng 206.505 KVA. Năm 2003, tổng chiều dài đường dây các loại là 4.300 km, có 908 trạm/949 máy biến áp, tổng dung lượng 493.466 KVA. Đến tháng 8 năm 2010: Tổng chiều dài đường dây trung hạ thế đã lên tới 6.890,84 km, có 1.501 trạm/1.545 máy biến áp, tổng dung lượng là 634.138,5 KVA.

 - Công tác kinh doanh điện năng ngày càng phát triển, năm 1963 - 1983 là giai đoạn vừa sản xuất vừa chiến đấu và khôi phục Nhà máy điện. Ở giai đoạn này sản xuất điện hòa vào lưới điện quốc gia, điện thương phẩm mới chỉ đạt: 2,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện đạt: 0,33 tỷ đồng. Khách hàng chủ yếu là khu vực thành phố và khu công nghiệp gang Thép Thái Nguyên.

 - Sau 35 năm (đến năm 1989), điện thương phẩm đã tăng lên 6 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 2.000 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 30.000 hộ.

 - Sau 40 năm (đến năm 2003), điện thương phẩm lên tới 8,32 tỷ KWh, doanh thu bán điện là 3.500 tỷ đồng, số khách hàng sử dụng điện là 80.000 hộ, nộp ngân sách cho Nhà Nước gần 700 tỷ đồng.

- Tính đến năm 2010: Điện thương phẩm đạt trên 1,2 tỷ KWh, doanh thu bán điện trên 1.150 tỷ đồng, tổn thất điện năng đạt 6,2%, giá bán điện điện bình quân đạt 951,78 đ/KWh.

 - Công tác dịch vụ khách hàng được nâng cao về mọi mặt, trụ sở làm việc của Công ty và của các Điện lực đều có Phòng tiếp khách hàng, có số điện thoại nóng để kịp thời đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, thực hiện sửa chữa nhanh, niềm tin về công tác phục vụ cấp điện của Công ty Điện lực Thái Nguyên và ngành điện đã được khẳng định trong các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thái Nguyên.

 - Thực hiện chương trình "Điện khí hóa nông nghiệp nông thôn" của Đảng và Nhà nước, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, hai mươi năm sau, ngày 8/11/2003 xã thứ 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

 - Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9 năm 2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7 năm 2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100% lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

  5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2020:

 * Kinh doanh điện năng:

Sản lượng điện thương phẩm năm 2020 thực hiện là 4.882,50 tr.kWh, đạt 100,08% so với kế hoạch 2020 và tăng trưởng 1,60% so cùng kỳ 2019  trong đó, tỷ trọng CNXD đạt 3.800,28 tr.kWh chiếm 77,83%, tỷ trọng QLTD đạt 884,20 tr.kWh chiếm 18,11%. Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty thực hiện ở mức thấp 3,08%;

Giá bán điện bình quân năm 2020 thực hiện đạt 1639,52 đ/kWh tăng 0,5 đ/kWh so với kế hoạch giao, giảm 22,35 đ/kWh so với năm 2019. Giá bán bình quân giảm chủ yếu do chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid 19 với 2 lần hỗ trợ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh trên 230 tỷ đồng.

 * Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

 - Tổng số xã có điện: 137 xã /137 xã, tỷ lệ đạt 100%

 - Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 137/137 xã, đạt tỷ lệ 100%.

 - Tổng số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là: 239.536/239.572 đạt tỷ lệ 99,98%.

 - 1.862 thôn bản có điện lưới quốc gia, đạt 100%; đặc biệt tháng 9/2020 thôn bản cuối cùng của tỉnh Thái Nguyên là Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai là thôn có 48 hộ dân tộc Dao đặc biệt khó khăn đã có điện lưới quốc gia, công trình được đầu tư bằng vốn EU theo chương trình 2081.

 - Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 98/137 xã đạt 71,53%

 * Các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ khách hàng:

 - Điểm đánh giá độ hài lòng của khách hàng của Công ty điện lực Thái Nguyên là 8,25 điểm.

 - Chỉ số tiếp cận điện năng (thời gian trung bình thực hiện giải quyết các thủ tục cấp điện) trung bình 4,93 ngày/6 ngày/khách hàng.

 * Công tác kỹ thuật vận hành:

 Tính đến hết ngày 31/12/2020, PC Thái Nguyên quản lý và vận hành 15 TBA 110kV, 34 MBA 110kV với tổng công suất đặt 1.737 MVA (bao gồm cả tài sản của ngành điện và của khách hàng); 24 đường dây và 08 nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài là 336,54 km; Tổng chiều dài đường dây trung thế là 2740,32km, 3.193 TBA và 3.317 MBA với tổng công suất đặt 1.271.895 KVA. Lưới điện tỉnh Thái Nguyên có 43 mạch vòng trung áp gồm 15 mạch vòng 35kV, 28 mạch vòng 22kV.

 * Công tác ĐTXD: 

Năm 2020, Công ty Điện lực Thái Nguyên được giao thực hiện 33 công trình với quy mô: XD và cải tạo nâng cấp 144,9 km đường dây trung thế (trong đó có 10,41km cáp ngầm); XD mới 119 TBA/27.360 kVA; 225,49 km đường dây hạ thế với TMĐT là 340,574 tỷ đồng (kế hoạch vốn giao 222,657 tỷ đồng). Khởi công 23 dự án và đóng điện 14 dự án với năng lực tăng thêm 38,701MVA và 382,41km đường dây trung hạ thế.

 Các phòng ban chức năng:

 1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S.

 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; Lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

 3. Phòng Tổ chức Lao động (P3): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thư ký ISO của Công ty.

 4. Phòng Kỹ thuật (P4): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

 6. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 7. Trung tâm điều khiển xa (P7): Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

 9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

 10. Phòng Công nghệ thông tin (P10): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền.

 11. Phòng An toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

 

 

 oTrangChu
Minimize
Điện lực Phú Bình đầu tư xây dựng lưới điện đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn huyện
Điện lực đã xây dựng mới 40 TBA chống quá tải trên địa bàn các xã thuộc huyện Phú Bình: Nhã Lộng, Thượng Đình, Đồng Liên, Tân Khánh, Nga My, Hà Châu, Úc Kỳ, Tân Hòa, Bàn Đạt, Đào Xá, Tân Đức, Thị trấn Hương Sơn, Kha Sơn, Xuân Phương với công suất trên 7200 kW
Danh Mục
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MelvaPung47
Past 24 Hours Hôm qua : 9
Prev. 24 Hours Hôm nay : 6
User Count Toàn bộ : 3422

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT