Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Sunday, January 29, 2023

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

 

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức:

 + Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 12 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 9 Điện lực; 1 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, 1 Đội sửa chữa điện tổng hợp, 1 Đội hotline.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

       + Anh hùng lực lượng vũ trang

      + Huân chương Độc lập hạng Nhì

       + Huân chương Độc lập hạng Ba

       + Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

       + Huân chương Kháng chiến hạng Ba

       + Huân chương Chiến thắng hạng Ba

       + Huân chương Lao động hạng Nhất: 2

       + Huân chương Lao động hạng Nhì: 3

       + Huân chương Lao động hạng Ba: 4

       + 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

       + 12 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước

4. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là Nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25/12/1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24MW. Nhà máy quản lý vận hành 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

Giai đoạn 1964-1975: Đây là thời kỳ Nhà máy điện Thái Nguyên trải qua nhiều diễn biến phức tạp, vừa xây dựng, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ và khôi phục Nhà máy. Tuy sản xuất dưới những trận bom, bão đạn của đế Quốc Mỹ nhưng trong thời gian này, Nhà máy đã hòa lưới điện Quốc gia khoảng 1,2 tỷ kWh, vượt kế hoạch đề ra 1,06%.

Giai đoạn 1976-1989: Đây là giai đoạn khắc phục khó khăn, tiếp cận cơ chế mới.

- Thời kỳ này bên cạnh những khó khăn trong khôi phục và sản xuất, Nhà máy càng phát huy tinh thần làm chủ, thông minh sáng tạo. Trong giai đoạn này mỗi năm Nhà máy có tới 50-70 sáng kiến lớn, nhỏ và là đơn vị dẫn đầu trong ngành điện về các phong trào thi đua và được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao.

- Đến năm 1983, sau 20 năm thành lập, sản lượng điện phát ra đạt 2.212.600 kWh, vượt 6,21% so với kế hoạch được giao. Cũng trong 20 năm, phong trào phát huy sáng kiến đã đạt được 2.026 sáng kiến, giá trị làm lợi 7.418.000 đồng. Lần đầu tiên, sau 20 năm kể từ ngày thành lập, Nhà máy về đích trước kế hoạch 76 ngày. Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ thợ điện Nhà máy Điện Thái Nguyên.

- Tháng 2/1985, Nhà máy điện Thái Nguyên được đổi tên thành Sở Điện lực Bắc Thái. Nhiệm vụ của Nhà máy lúc này là bên cạnh việc sản xuất ra dòng điện còn có thêm phần truyền tải và phân phối điện năng. Từ đây Nhà máy chính thức bước vào giai đoạn mới - hòa mình cùng công cuộc đổi mới, vươn lên thành một điểm sáng của ngành điện.

Giai đoạn 1989-2003: Giai đoạn ngừng phát điện, phát bù vô công và ngừng phát bù vô công.

- Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định các lò máy của Sở Điện lực Bắc Thái ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là quản lý hệ thống đường dây truyền tải, phân phối và kinh doanh theo cơ chế mới của ngành điện đó là phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm và giảm tổn thất điện năng. Tháng 4/1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh.

- Năm 1989, tại thời điểm dừng phát điện chuyển sang hoạt động SXKD theo cơ chế mới, Điện lực Thái Nguyên quản lý vận hành 569,4 km đường dây từ 6 - 110kV; 265 km đường dây 0,4 kV; 127 TBA và 151 MBA. Tổng dung lượng 206.500kVA.

- Năm 1990, điện thương phẩm đạt trên 216 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 13,7%; doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 18.751.

- Năm 1992, điện thương phẩm đạt trên 286 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 13,7%; doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 23.564.

- Năm 1996, điện thương phẩm đạt trên 393 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 12,7%; doanh thu đạt trên 224 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 31.728.

- Đến năm 2003, điện thương phẩm đạt trên 644 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 6,67%; doanh thu đạt trên 501 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 80.241.

Trong giai đoạn này, Điện lực đã đầu tư các trạm 110kV, máy biến áp, đường dây trung thế, hạ thế với tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng cho 293 hạng mục, công trình. Năm 1995 tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển, Điện lực Bắc Thái đã xây dựng lưới điện trung thế 22kV với quy mô 01 TBA 110kV với 01 MBA 25 MVA; 50,6 km đường dây trung thế; 180,3 km đường dây hạ thế; 120 TBA có dung lượng đạt 30.610 kVA.

- Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

- Từ năm 1999, ngành điện bắt đầu thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, 20 năm sau, ngày 8/11/2003, 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

- Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành (1963-2003), ban đầu chỉ vận hành 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 kVA thì đến năm 2003, Điện lực Thái Nguyên đã quản lý và vận hành tổng chiều dài đường dây các loại lên tới 4.500 km; 903/941 máy biến áp, tổng dung lượng 312.611 kVA và 80.241 khách hàng.

Giai đoạn 2004-2008:

Với phương châm ngành Điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do vậy phụ tải công nghiệp tăng 50-70%/năm.

Năm 2004: Điện thương phẩm đạt 754 tr.kWh; tổn thất điện năng 6,28%; Doanh thu đạt 543 tỷ đồng; số khách hàng sử dụng điện 100.677 hộ.

Năm 2008: Điện thương phẩm đạt 1.083 tr.kWh; tổn thất điện năng 4,94%; số khách hàng sử dụng điện 132.739 hộ. Năm 2008, Điện lực Thái Nguyên cán mốc 1 tỉ kWh điện, là một trong số những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam lúc bấy giờ, là đơn vị đi đầu của khu vực miền Bắc.

Từ năm 2004-2008: Điện lực đã đầu tư 246 hạng mục, công trình với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Nâng tổng số chiều dài đường dây trung thế 1.726 km; 3.419 km đường dây hạ thế. Hoàn thành nâng cấp lưới 6kV lên 22kV khu vực Thành phố Thái Nguyên, xóa bỏ trạm Trung gian Đán; Đóng điện vận hành trạm 110kV Đán…

Giai đoạn từ 2009 đến 2015:

- Đây là giai đoạn mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng của PC Thái Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm theo kỳ đại hội Đảng.

- Giai đoạn này Thái Nguyên đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư trong đó ưu tiên thu hút các dự án FDI từ các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp xuyên quốc gia. Việc đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ SamSung và các đơn vị phụ trợ đặt áp lực lớn lên ngành điện về tăng phụ tải. Công ty Điện lực Thái Nguyên huy động tối đa các nguồn lực đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, đầu tư có trọng điểm những dự án lớn như Xây dựng TBA 110kV Quang Sơn 2010, Xây dựng TBA 110KV Yên Bình 1… 

- Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9/2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7/2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100% lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

- 5 năm liên tục từ 2009-2013, Công ty liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu SXKD. Năm 2013 cũng là năm PC Thái Nguyên tròn 50 tuổi. 50 năm xây dựng và trưởng thành, PC Thái Nguyên đã góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Thái Nguyên và cho sự phát triển bền vững của ngành điện. Các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã kế tiếp nhau viết nên trang sử truyền thống tốt đẹp và hào hùng, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương độc lập hạng nhì; hạng ba; Huân chương lao động Nhất, nhì, ba; huân chương chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Giai đoạn 2016-2021: Tiếp tục phát triển đổi mới, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

- Đây là giai đoạn Công ty Điện lực Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành lưới điện; chú trọng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Điện thương phẩm toàn tỉnh cả nhiệm kỳ thực hiện 21.091 tr.kWh, tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm.

- Từng bước xây dựng lưới điện thông minh với 01 Trung tâm điều khiển xa đi vào hoạt động, hiện 100% (13/13) TBA 110kV điều khiển xa, không người trực.

- Công ty đã đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng số 208 dự án. nâng cao năng lực và hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Cung cấp điện cho các khu công nghiệp trọng điểm (KCN Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công, Đại Từ…và cấp điện cho các hộ nông thôn miền núi vùng sâu, vùng xa của các khu vực trong tỉnh, các thôn bản chưa có điện. Đặc biệt trong đầu nhiệm kỳ ngành điện đã tích cực đầu tư xóa trắng 14 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc huyện Đồng Hỷ.

- Năm 2020-2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép theo phương châm: “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, thực hiện hàng loạt các giải pháp trên mọi mặt nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành lưới điện. Từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với truyền thống của Đảng bộ luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả: các nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội khóa XXII đề ra.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021: Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

 * Kinh doanh điện năng:

Năm 2021, điện thương phẩm thực hiện đạt 5.291,10 tr.kWh và tăng trưởng 8,37% so cùng kỳ 2020. Sản lượng điện thương phẩm đứng thứ 5 trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đứng thứ 9 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó công nghiệp xây dựng đạt 4.096,19 tr.kWh chiếm 77,42% tăng trưởng 7,78% so với năm 2020; Quản lý tiêu dùng 972,80 tr.kWh chiếm 18,39%, tăng trưởng 10,02% so với cùng kỳ năm 2020; Các thành phần còn lại đạt 222,11Tr.kWh, tăng trưởng đạt 12,17% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổn thất lũy kế năm 2021 thực hiện là 3,12%, giảm 0,21% so với thực hiện cùng kỳ 2020;

Giá bán điện bình quân năm 2021 thực hiện đạt 1.699,59 đ/kWh tăng 4,19 đ/kWh so với kế hoạch giao (KH giao 1.695,40 đ/kWh), tăng 60,07 đ/kWh so với năm 2020. Cũng trong năm 2021 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt và vượt so với kế hoạch. Chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 4,87/5,0 ngày; phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố trung bình là 1,84/2h; lắp đặt công tơ cấp điện mới khách hàng khu vực Thành phố, Thị xã là 2.37/5 ngày, khách hàng khu vực nông thôn là 3/5 ngày, khách hàng 3 pha ngoài mục đích sinh hoạt 2.77/5 ngày.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 80,5%, doanh thu qua kênh thanh toán không dùng tiền mặt đạt 97%. Trên 150 nghìn khách hàng đăng ký nhận tin nhắn zalo của Công ty, chiếm gần 50% số khách hàng sử dụng điện.

Trong năm, Công ty đã thay thế trên 61.600 công tơ điện tử, nâng tổng số công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên trên 216 nghìn chiếc công tơ điện tử 1 pha (đạt 60,6%) và 34.561 công tơ điện tử 3 pha (đạt 100%).

Tính đến hết năm 2021, toàn Công ty có 350 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là 4157.055 kWp.

Năm 2021, Công ty đã thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác KD&DVKH, đã thực hiện số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, chuẩn hóa 2.183 TBA công cộng và 1.469 TBA chuyên dùng với 392.168 khách hàng.

Công ty đã rất nỗ lực, tăng cường các giải pháp thiết thực, đặc biệt là công tác truyền thông đa kênh nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận các dịch vụ điện qua các kênh gián tiếp. Theo đó tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 97%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 97% với 70.779 yêu cầu, tăng 4% so với năm 2020, tăng 2% so với kế hoạch NPC giao.

* Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

 - Tổng số xã có điện: 137 xã /137 xã, tỷ lệ đạt 100%

 - Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 137/137 xã, đạt tỷ lệ 100%.

 - Tổng số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là 239.577/239.585 đạt tỷ lệ 99,99% (chỉ còn 8 hộ dân nông thôn ở huyện Định Hóa chưa có điện lưới quốc gia).

* Công tác kỹ thuật vận hành:

Hiện công ty đang quản lý vận hành 13 TBA 110kV không người trực vận hành điều khiển xa, 31 MBA lực 110kV với tổng công suất đặt là 1.700 MVA; 26 MBA tự dùng với công suất 2,6 MVA; 3616 TBA với 3748 MBA với công suất 1.610.180kVA. Tổng chiều dài đường dây trung thế là 2.810,25 km; Tổng chiều dài đường dây hạ thế 7959,61 km.

Năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao độ ổn định cung cấp điện. Thực hiện ứng dụng công nghệ đấu nối, rửa sứ hotline không cần cắt điện.

Công ty cũng tập trung cho công tác thực hiện 5S lưới điện và TBA, theo đó Công ty đã thực hiện hoàn thành xong 5S 8 TBA 110kV (đạt 100% so kế hoạch giao), 189,93 km đường dây 110kV (đạt 126% so kế hoạch giao); 640 TBA phân phối (đạt 114% kế hoạch giao), 1.086,3 km đường dây trung áp (đạt 130% so kế hoạch giao) và 1236,5 km đường dây hạ áp (đạt 104% so kế hoạch giao), đã mang lại nhiều hiệu quả cho công tác quản lý, vận hành lưới điện, rút ngắn thời gian tìm và xử lý khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người công nhân khi thao tác.

* Công tác ĐTXD: 

Năm 2021, Công ty đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình dự án. Trong năm Công ty thực hiện triển khai khởi công 14 dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp 77,274 km đường dây trung thế; Xây dựng mới 74 TBA/16.270 kVA; 180,151 km đường dây hạ thế với tổng mức đầu tư trên 207 tỷ đồng.

Việc triển khai các dự án chống quá tải, đưa vào vận hành đúng tiến độ đã nâng cao chất lượng điện năng, giải quyết vấn đề điện áp thấp ở một số khu vực nông thôn, thành thị do nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến nhất là vào các giờ cao điểm trong mùa nắng nóng được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Xác định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế. Vì thế, trong năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng điện phục vụ hoạt động sản xuất tại các KCN, cụm công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về phụ tải. Năm 2021 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với BA1, BA2 để triển khai hoàn thành đóng điện 02 dự án Đường dây 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá - TBA 110kV Gang Thép và Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có quy mô xây dựng 3km ĐZ 110kV; Lắp đặt 01 MBA công suất 40MVA với tổng mức đầu tư 63,5 tỷ đồng. Hiện tại Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các BA để hoàn thành 09 DA có quy mô xây dựng 45,7km ĐZ 110kV; Lắp đặt 07 MBA có công suất 395MVA; Nâng công suất 01 MBA từ 40 lên 60MVA. Các dự án được giao dự kiến sẽ hoàn thành đóng điện trong giai đoạn 2022-2023.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S.

 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; Lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

 3. Phòng Tổ chức & Nhân sự (P3): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thư ký ISO của Công ty.

 4. Phòng Kỹ thuật (P4): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

 6. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 7. Trung tâm điều khiển xa (P7): Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

 9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

 10. Phòng Công nghệ thông tin (P10): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền.

11. Phòng An toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 31 Hoàng Văn Thụ - TP Thái Nguyên

 

1. Chức năng, nhiệm vụ Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên):

PC Thái Nguyên là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với chức năng nhiệm vụ chính là quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức:

 + Ban Giám đốc Công ty

+ Bộ máy quản lý gồm 12 phòng chức năng

+ Các đơn vị trực thuộc gồm: 9 Điện lực; 1 Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, 1 Đội sửa chữa điện tổng hợp, 1 Đội hotline.

3. Các phần thưởng cao quý đã nhận:

       + Anh hùng lực lượng vũ trang

      + Huân chương Độc lập hạng Nhì

       + Huân chương Độc lập hạng Ba

       + Huân chương Kháng chiến hạng Nhì

       + Huân chương Kháng chiến hạng Ba

       + Huân chương Chiến thắng hạng Ba

       + Huân chương Lao động hạng Nhất: 2

       + Huân chương Lao động hạng Nhì: 3

       + Huân chương Lao động hạng Ba: 4

       + 10 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

       + 12 Cờ thưởng luân lưu của Chủ tịch nước

4. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là Nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25/12/1963. Nhà máy gồm có 3 tổ máy phát điện, công suất thiết kế là 24MW. Nhà máy quản lý vận hành 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 KVA, chủ yếu phục vụ cho khu Gang Thép Thái Nguyên.

Giai đoạn 1964-1975: Đây là thời kỳ Nhà máy điện Thái Nguyên trải qua nhiều diễn biến phức tạp, vừa xây dựng, vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ và khôi phục Nhà máy. Tuy sản xuất dưới những trận bom, bão đạn của đế Quốc Mỹ nhưng trong thời gian này, Nhà máy đã hòa lưới điện Quốc gia khoảng 1,2 tỷ kWh, vượt kế hoạch đề ra 1,06%.

Giai đoạn 1976-1989: Đây là giai đoạn khắc phục khó khăn, tiếp cận cơ chế mới.

- Thời kỳ này bên cạnh những khó khăn trong khôi phục và sản xuất, Nhà máy càng phát huy tinh thần làm chủ, thông minh sáng tạo. Trong giai đoạn này mỗi năm Nhà máy có tới 50-70 sáng kiến lớn, nhỏ và là đơn vị dẫn đầu trong ngành điện về các phong trào thi đua và được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao.

- Đến năm 1983, sau 20 năm thành lập, sản lượng điện phát ra đạt 2.212.600 kWh, vượt 6,21% so với kế hoạch được giao. Cũng trong 20 năm, phong trào phát huy sáng kiến đã đạt được 2.026 sáng kiến, giá trị làm lợi 7.418.000 đồng. Lần đầu tiên, sau 20 năm kể từ ngày thành lập, Nhà máy về đích trước kế hoạch 76 ngày. Sự kiện này đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ thợ điện Nhà máy Điện Thái Nguyên.

- Tháng 2/1985, Nhà máy điện Thái Nguyên được đổi tên thành Sở Điện lực Bắc Thái. Nhiệm vụ của Nhà máy lúc này là bên cạnh việc sản xuất ra dòng điện còn có thêm phần truyền tải và phân phối điện năng. Từ đây Nhà máy chính thức bước vào giai đoạn mới - hòa mình cùng công cuộc đổi mới, vươn lên thành một điểm sáng của ngành điện.

Giai đoạn 1989-2003: Giai đoạn ngừng phát điện, phát bù vô công và ngừng phát bù vô công.

- Năm 1989, Bộ Năng lượng quyết định các lò máy của Sở Điện lực Bắc Thái ngừng sản xuất điện. Nhiệm vụ lúc này là quản lý hệ thống đường dây truyền tải, phân phối và kinh doanh theo cơ chế mới của ngành điện đó là phát triển lưới điện, tăng sản lượng điện thương phẩm và giảm tổn thất điện năng. Tháng 4/1997 Sở Điện lực Bắc Thái được đổi tên là Điện lực Thái Nguyên, cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi chia tách tỉnh.

- Năm 1989, tại thời điểm dừng phát điện chuyển sang hoạt động SXKD theo cơ chế mới, Điện lực Thái Nguyên quản lý vận hành 569,4 km đường dây từ 6 - 110kV; 265 km đường dây 0,4 kV; 127 TBA và 151 MBA. Tổng dung lượng 206.500kVA.

- Năm 1990, điện thương phẩm đạt trên 216 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 13,7%; doanh thu đạt gần 30 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 18.751.

- Năm 1992, điện thương phẩm đạt trên 286 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 13,7%; doanh thu đạt trên 100 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 23.564.

- Năm 1996, điện thương phẩm đạt trên 393 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 12,7%; doanh thu đạt trên 224 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 31.728.

- Đến năm 2003, điện thương phẩm đạt trên 644 tr.kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng 6,67%; doanh thu đạt trên 501 tỷ đồng; số hộ sử dụng điện là 80.241.

Trong giai đoạn này, Điện lực đã đầu tư các trạm 110kV, máy biến áp, đường dây trung thế, hạ thế với tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng cho 293 hạng mục, công trình. Năm 1995 tranh thủ sự hỗ trợ của Chính phủ Thụy Điển, Điện lực Bắc Thái đã xây dựng lưới điện trung thế 22kV với quy mô 01 TBA 110kV với 01 MBA 25 MVA; 50,6 km đường dây trung thế; 180,3 km đường dây hạ thế; 120 TBA có dung lượng đạt 30.610 kVA.

- Thực hiện đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, ngày 14/04/2010 Điện lực Thái Nguyên đổi tên thành Công ty Điện lực Thái Nguyên.

- Từ năm 1999, ngành điện bắt đầu thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, từng bước đưa lưới điện quốc gia về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đạt được những thành tích đáng kể, từ chỗ không có xã nào trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia năm 1983, 20 năm sau, ngày 8/11/2003, 145/145 xã của tỉnh có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%, về trước kế hoạch 52 ngày theo mục tiêu Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ XVI.

- Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành (1963-2003), ban đầu chỉ vận hành 128 km đường dây các loại với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng 68.120 kVA thì đến năm 2003, Điện lực Thái Nguyên đã quản lý và vận hành tổng chiều dài đường dây các loại lên tới 4.500 km; 903/941 máy biến áp, tổng dung lượng 312.611 kVA và 80.241 khách hàng.

Giai đoạn 2004-2008:

Với phương châm ngành Điện phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do vậy phụ tải công nghiệp tăng 50-70%/năm.

Năm 2004: Điện thương phẩm đạt 754 tr.kWh; tổn thất điện năng 6,28%; Doanh thu đạt 543 tỷ đồng; số khách hàng sử dụng điện 100.677 hộ.

Năm 2008: Điện thương phẩm đạt 1.083 tr.kWh; tổn thất điện năng 4,94%; số khách hàng sử dụng điện 132.739 hộ. Năm 2008, Điện lực Thái Nguyên cán mốc 1 tỉ kWh điện, là một trong số những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực Việt Nam lúc bấy giờ, là đơn vị đi đầu của khu vực miền Bắc.

Từ năm 2004-2008: Điện lực đã đầu tư 246 hạng mục, công trình với tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng. Nâng tổng số chiều dài đường dây trung thế 1.726 km; 3.419 km đường dây hạ thế. Hoàn thành nâng cấp lưới 6kV lên 22kV khu vực Thành phố Thái Nguyên, xóa bỏ trạm Trung gian Đán; Đóng điện vận hành trạm 110kV Đán…

Giai đoạn từ 2009 đến 2015:

- Đây là giai đoạn mang rất nhiều ý nghĩa quan trọng của PC Thái Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch 5 năm theo kỳ đại hội Đảng.

- Giai đoạn này Thái Nguyên đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư trong đó ưu tiên thu hút các dự án FDI từ các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư lớn, các doanh nghiệp xuyên quốc gia. Việc đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ SamSung và các đơn vị phụ trợ đặt áp lực lớn lên ngành điện về tăng phụ tải. Công ty Điện lực Thái Nguyên huy động tối đa các nguồn lực đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn, đầu tư có trọng điểm những dự án lớn như Xây dựng TBA 110kV Quang Sơn 2010, Xây dựng TBA 110KV Yên Bình 1… 

- Thực hiện nghị quyết TW 7 khóa 10 “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” tính đến tháng 9/2009 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã tiếp nhận xong lưới điện hạ áp nông thôn 91 xã (về trước kế hoạch 3 tháng), đến tháng 7/2010 đã hoàn thành công tác cải tạo tối thiểu cho 100% lưới điện hạ áp nông thôn các xã.

- 5 năm liên tục từ 2009-2013, Công ty liên tục là đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu SXKD. Năm 2013 cũng là năm PC Thái Nguyên tròn 50 tuổi. 50 năm xây dựng và trưởng thành, PC Thái Nguyên đã góp phần đắc lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Thái Nguyên và cho sự phát triển bền vững của ngành điện. Các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã kế tiếp nhau viết nên trang sử truyền thống tốt đẹp và hào hùng, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương độc lập hạng nhì; hạng ba; Huân chương lao động Nhất, nhì, ba; huân chương chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Giai đoạn 2016-2021: Tiếp tục phát triển đổi mới, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

- Đây là giai đoạn Công ty Điện lực Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành lưới điện; chú trọng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Điện thương phẩm toàn tỉnh cả nhiệm kỳ thực hiện 21.091 tr.kWh, tăng trưởng bình quân đạt 10,5%/năm.

- Từng bước xây dựng lưới điện thông minh với 01 Trung tâm điều khiển xa đi vào hoạt động, hiện 100% (13/13) TBA 110kV điều khiển xa, không người trực.

- Công ty đã đầu tư lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với tổng số 208 dự án. nâng cao năng lực và hiện đại hóa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Cung cấp điện cho các khu công nghiệp trọng điểm (KCN Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công, Đại Từ…và cấp điện cho các hộ nông thôn miền núi vùng sâu, vùng xa của các khu vực trong tỉnh, các thôn bản chưa có điện. Đặc biệt trong đầu nhiệm kỳ ngành điện đã tích cực đầu tư xóa trắng 14 thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc huyện Đồng Hỷ.

- Năm 2020-2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép theo phương châm: “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”, thực hiện hàng loạt các giải pháp trên mọi mặt nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành lưới điện. Từ đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với truyền thống của Đảng bộ luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả: các nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội khóa XXII đề ra.

5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021: Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”

 * Kinh doanh điện năng:

Năm 2021, điện thương phẩm thực hiện đạt 5.291,10 tr.kWh và tăng trưởng 8,37% so cùng kỳ 2020. Sản lượng điện thương phẩm đứng thứ 5 trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đứng thứ 9 trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong đó công nghiệp xây dựng đạt 4.096,19 tr.kWh chiếm 77,42% tăng trưởng 7,78% so với năm 2020; Quản lý tiêu dùng 972,80 tr.kWh chiếm 18,39%, tăng trưởng 10,02% so với cùng kỳ năm 2020; Các thành phần còn lại đạt 222,11Tr.kWh, tăng trưởng đạt 12,17% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổn thất lũy kế năm 2021 thực hiện là 3,12%, giảm 0,21% so với thực hiện cùng kỳ 2020;

Giá bán điện bình quân năm 2021 thực hiện đạt 1.699,59 đ/kWh tăng 4,19 đ/kWh so với kế hoạch giao (KH giao 1.695,40 đ/kWh), tăng 60,07 đ/kWh so với năm 2020. Cũng trong năm 2021 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và EVN với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng.

14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng đều đạt và vượt so với kế hoạch. Chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 4,87/5,0 ngày; phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố trung bình là 1,84/2h; lắp đặt công tơ cấp điện mới khách hàng khu vực Thành phố, Thị xã là 2.37/5 ngày, khách hàng khu vực nông thôn là 3/5 ngày, khách hàng 3 pha ngoài mục đích sinh hoạt 2.77/5 ngày.

Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 80,5%, doanh thu qua kênh thanh toán không dùng tiền mặt đạt 97%. Trên 150 nghìn khách hàng đăng ký nhận tin nhắn zalo của Công ty, chiếm gần 50% số khách hàng sử dụng điện.

Trong năm, Công ty đã thay thế trên 61.600 công tơ điện tử, nâng tổng số công tơ điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên lên trên 216 nghìn chiếc công tơ điện tử 1 pha (đạt 60,6%) và 34.561 công tơ điện tử 3 pha (đạt 100%).

Tính đến hết năm 2021, toàn Công ty có 350 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất là 4157.055 kWp.

Năm 2021, Công ty đã thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác KD&DVKH, đã thực hiện số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, chuẩn hóa 2.183 TBA công cộng và 1.469 TBA chuyên dùng với 392.168 khách hàng.

Công ty đã rất nỗ lực, tăng cường các giải pháp thiết thực, đặc biệt là công tác truyền thông đa kênh nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận các dịch vụ điện qua các kênh gián tiếp. Theo đó tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 97%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đạt 97% với 70.779 yêu cầu, tăng 4% so với năm 2020, tăng 2% so với kế hoạch NPC giao.

* Công tác xây dựng nông thôn mới và quản lý điện nông thôn:

 - Tổng số xã có điện: 137 xã /137 xã, tỷ lệ đạt 100%

 - Số xã đạt tiêu chí số 4 về điện là 137/137 xã, đạt tỷ lệ 100%.

 - Tổng số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh là 239.577/239.585 đạt tỷ lệ 99,99% (chỉ còn 8 hộ dân nông thôn ở huyện Định Hóa chưa có điện lưới quốc gia).

* Công tác kỹ thuật vận hành:

Hiện công ty đang quản lý vận hành 13 TBA 110kV không người trực vận hành điều khiển xa, 31 MBA lực 110kV với tổng công suất đặt là 1.700 MVA; 26 MBA tự dùng với công suất 2,6 MVA; 3616 TBA với 3748 MBA với công suất 1.610.180kVA. Tổng chiều dài đường dây trung thế là 2.810,25 km; Tổng chiều dài đường dây hạ thế 7959,61 km.

Năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao độ ổn định cung cấp điện. Thực hiện ứng dụng công nghệ đấu nối, rửa sứ hotline không cần cắt điện.

Công ty cũng tập trung cho công tác thực hiện 5S lưới điện và TBA, theo đó Công ty đã thực hiện hoàn thành xong 5S 8 TBA 110kV (đạt 100% so kế hoạch giao), 189,93 km đường dây 110kV (đạt 126% so kế hoạch giao); 640 TBA phân phối (đạt 114% kế hoạch giao), 1.086,3 km đường dây trung áp (đạt 130% so kế hoạch giao) và 1236,5 km đường dây hạ áp (đạt 104% so kế hoạch giao), đã mang lại nhiều hiệu quả cho công tác quản lý, vận hành lưới điện, rút ngắn thời gian tìm và xử lý khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người công nhân khi thao tác.

* Công tác ĐTXD: 

Năm 2021, Công ty đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình dự án. Trong năm Công ty thực hiện triển khai khởi công 14 dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp 77,274 km đường dây trung thế; Xây dựng mới 74 TBA/16.270 kVA; 180,151 km đường dây hạ thế với tổng mức đầu tư trên 207 tỷ đồng.

Việc triển khai các dự án chống quá tải, đưa vào vận hành đúng tiến độ đã nâng cao chất lượng điện năng, giải quyết vấn đề điện áp thấp ở một số khu vực nông thôn, thành thị do nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến nhất là vào các giờ cao điểm trong mùa nắng nóng được chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Xác định hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế. Vì thế, trong năm 2021, Công ty Điện lực Thái Nguyên tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng điện phục vụ hoạt động sản xuất tại các KCN, cụm công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về phụ tải. Năm 2021 Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với BA1, BA2 để triển khai hoàn thành đóng điện 02 dự án Đường dây 110kV từ TBA 220kV Lưu Xá - TBA 110kV Gang Thép và Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có quy mô xây dựng 3km ĐZ 110kV; Lắp đặt 01 MBA công suất 40MVA với tổng mức đầu tư 63,5 tỷ đồng. Hiện tại Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các BA để hoàn thành 09 DA có quy mô xây dựng 45,7km ĐZ 110kV; Lắp đặt 07 MBA có công suất 395MVA; Nâng công suất 01 MBA từ 40 lên 60MVA. Các dự án được giao dự kiến sẽ hoàn thành đóng điện trong giai đoạn 2022-2023.

Các phòng ban chức năng:

1. Văn phòng (P1): Tham mưu cho Giám đốc Công ty quản lý điều hành công tác hành chính văn thư, tổng hợp, lưu trữ; Công tác quản trị cơ quan Công ty. Thực hiện công tác tổng hợp, hành chính; công tác quản trị, đời sống của Công ty; Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ SXKD của Công ty; Công tác vệ sinh, triển khai hệ thống quản lý chất lượng 5S.

 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư (P2): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác SXKD, ĐTXD, SLC, SCTX, lập thủ tục cải tạo lưới điện tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng tiến độ theo yêu cầu; Lĩnh vực quản lý và cấp phát vật tư thiết bị của Công ty.

 3. Phòng Tổ chức & Nhân sự (P3): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức bộ máy; Tổ chức quản lý; Công tác cán bộ; Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Công tác đổi mới doanh nghiệp; Văn hóa doanh nghiệp; Công tác lao động, tiền lương, chế độ bảo hộ lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đời sống xã hội; Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thư ký ISO của Công ty.

 4. Phòng Kỹ thuật (P4): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác kỹ thuật vận hành, sửa chữa và phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 5. Phòng Tài chính Kế toán (P5): Tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức, quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán trong Công ty theo đúng quy định.

 6. Phòng Kiểm tra, giám sát mua bán điện (P6): Tham mưu cho Giám đốc Công ty và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán và sử dụng điện, công tác kiểm toán năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Công ty.

 7. Trung tâm điều khiển xa (P7): Tham mưu giúp Giám đốc về công tác điều độ, vận hành lưới điện khu vực Tỉnh Thái nguyên (Thuộc quyền điều khiển của B6) .

8. Phòng Quản lý xây dựng (P8): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác quản lý các công trình xây dựng lưới điện của PC Thái Nguyên (giai đoạn thực hiện đầu tư).

 9. Phòng Kinh doanh điện năng (P9): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về Công tác Kinh doanh điện năng, công tác điện nông thôn và công tác tiết kiệm điện.

 10. Phòng Công nghệ thông tin (P10): Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác công nghệ thông tin; Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm phục vụ công tác SXKD, quản lý trong Công ty. Chỉ đạo và trực tiếp quản lý mạng LAN, WAN trong Công ty. Công tác quan hệ cộng đồng, thông tin tuyên truyền.

11. Phòng An toàn (P11): Tham mưu cho Giám đốc Công ty về công tác An toàn - Bảo hộ lao động, PCCN-CNCH và PCTT-TKCN của Công ty.

12. Phòng Thanh tra, Bảo vệ và Pháp chế (P12): Tham mưu cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến công tác thanh tra, bảo vệ và pháp chế trong Công ty, bảo vệ tài sản, an ninh trật tự trong khu vực Nhà điều hành sản xuất của Công ty và khu vực Kho Công ty Điện lực.

chuyển đổi số evn

chuyển đổi số evn

 oTrangChu
Minimize
Danh Mục
Danh Mục
Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : TreyU556424
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 9803

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT