Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Thái Nguyên  -  Thursday, May 19, 2022
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 112
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 22h00 : 19/05/202222h15 : 19/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện MC376E6.3 - Sau đó đóng MC55/376E6.3 LT 377 E6.19 Chuyển phương thức cấp điện từ ĐZ 377 E6.19 đến một phía DCL376-7để cắt TCC32E6.3LDA376-E6.3 15925PA04PYĐiện lực Phổ Yên
2 22h00 : 19/05/20225h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để phục vụ sửa chữa tại trạm 110KV Gò Đầm.LDA677-E6.3DDK677E6.31PA04SCĐiện lực TX Sông Công
3 22h00 : 19/05/202222h30 : 19/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện từ ĐZ 372 TCVB đến một phía DCL373-7 để cắt TCC31E6.3 tại trạm 110KV Gò ĐầmLDA373-E6.3***373-E6.3DDK373E6.32819PA04SCĐiện lực TX Sông Công
4 22h00 : 19/05/202222h30 : 19/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển phương thức cấp điện từ ĐZ 377 E6.19 đến một phía DCL376-7 để cắt TCC32E6.3 tại trạm 110KV Gò Đầm.LDA376-E6.3***376-E6.3DDK376E6.31493PA04SCĐiện lực TX Sông Công
5 22h00 : 19/05/20225h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để phục vụ sửa chữa tại trạm 110KV Gò Đầm.LDA675-E6.3***675-E6.3DDK675E6.31PA04SCĐiện lực TX Sông Công
6 13h30 : 19/05/202217h00 : 19/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm MBA sau nổ chì FCODân cư vùng caoSau TBA DC Vùng Cao461PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
7 11h00 : 19/05/202213h30 : 19/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc ĐZ cao thếLDA471-E6.4***Trục chínhSau MC 471 E6.46636PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
8 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Trung SơnTBA Trung Sơn110PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
9 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )La Đàn 2TBA La Đàn 2114PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
10 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Hòa Khê 3TBA Hòa Khê 393PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
11 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Vân HòaTBA Vân Hòa115PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
12 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Dịch vụ QKhuTBA Dịch vụ Quân2PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
13 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA Đoàn Lâm (mất điện khoảng 1 tiếng )Đoàn LâmTBA Đoàn Lâm114PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
14 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Ba Quà 2TBA Ba Quà 267PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
15 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Hoà KhêTBA Hòa Khê248PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
16 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Ba QuàTBA Ba Quà111PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
17 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Hòa Khê 4TBA Hòa Khê 4132PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
18 13h30 : 20/05/202215h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Thành Lập thuộc DDK 476E6.7 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.Thành Lập 208PA04PYĐiện lực Phổ Yên
19 7h00 : 20/05/20229h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nông Vụ 2 thuộc DDK 376E6.3 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.TBA Nông Vụ 220PA04PYĐiện lực Phổ Yên
20 9h00 : 20/05/202211h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Bến Chảy thuộc DDK 376E6.3 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.Bến Chảy 215PA04PYĐiện lực Phổ Yên
21 13h30 : 20/05/202215h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Hạ Đạt thuộc DDK 376E6.3 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.TBA Hạ Đạt 213PA04PYĐiện lực Phổ Yên
22 7h00 : 20/05/20229h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cẩm Trà thuộc DDK 371E6.7 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.PY060----Cẩm Trà 551PA04PYĐiện lực Phổ Yên
23 9h00 : 20/05/202211h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Cầu Sơn thuộc DDK 371E6.7 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.Cầu Sơn 203PA04PYĐiện lực Phổ Yên
24 5h00 : 20/05/20225h15 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện MC55/376E6.3 LT377 E6.19 - Sau đó đóng MC376E6.3 Chuyển về phương thức cấp điện cơ bản ĐZ 376 E6.3 sau khi đóng tốt TCC32E6.3LDA376-E6.3 16742PA04PYĐiện lực Phổ Yên
25 5h00 : 20/05/20225h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về phương thức cấp điện cơ bản ĐZ 376 E6.3 sau khi đóng tốt TCC32E6.3 tại trạm 110KV Gò ĐầmLDA376-E6.3***376-E6.3DDK376E6.31493PA04SCĐiện lực TX Sông Công
26 19h00 : 20/05/202219h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển về phương thức cấp điện cơ bản ĐZ 373 E6.3 sau khi đóng tốt TCC32E6.3 tại trạm 110KV Gò ĐầmLDA373-E6.3***373-E6.3DDK373E6.32819PA04SCĐiện lực TX Sông Công
27 6h00 : 20/05/20228h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để ĐLTP Thái Nguyên sửa chữa lớn đường dây trung áp.LDA375-E6.3***375-E6.3DDK375E6.32323PA04SCĐiện lực TX Sông Công
28 7h30 : 20/05/202211h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điện Lực Sông Công thực hiện di chuyển dây tại cột 1.15, 1.16, 1.17 nhánh L1 ĐZ 0,4 kV TBA Lý Nhân sang cột mới theo đề nghị của Xóm Lý Nhân và UBND Xã Bá Xuyên để mở rộng đường dân sinh.Lý NhânĐZ 0,4 kV sau AB L165PA04SCĐiện lực TX Sông Công
29 5h00 : 20/05/202218h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển TBA Quyết Thắng 2Quyết thắng 2Sau TBA Quyết Thắng 2178PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
30 7h00 : 20/05/202217h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ Sinh cách điện các TBA bằng HotlineLDA475-E6.5 ( trục chính )Sau MC 475 E6.50PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
31 6h00 : 20/05/20228h00 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA371-E6.5***Trục chínhSau MC 371E6.51PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
32 16h00 : 20/05/202218h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 15 NR Quyết Thắng 2LDA473-E6.5-60***LDA473-E6.5-60 (Nhánh rẽ CĐ Luyện Kim)Sau MC 02/473 E6.5935PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
33 5h00 : 20/05/20227h30 : 20/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tháo lèo cột 15 NR Quyết Thắng 2LDA473-E6.5-60***LDA473-E6.5-60 (Nhánh rẽ CĐ Luyện Kim)Sau MC 02/473 E6.5935PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
34 5h00 : 21/05/20228h15 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC 371,373 E6.7 - ĐL Phổ Yên thực hiện 1. Nối lèo cột 05 lộ 373 E6.7 sang lộ 371 E6.7 để chuyển PT lộ 371, 373E6.7 2.Tháo lèo cột 02 lộ 371,373 E6.7 phục vụ táchTCC31 E6.7. 3. Lắp bổ xung chụp cộtCHT-3m tại cột 38A ĐZ371E6.7 4. Thí nghiệm cáp XT lộ371, 373. 5. Thí nghiệm định kỳ,CBM các TBA năm 2022LDA373-E6.7 2677PA04PYĐiện lực Phổ Yên
35 5h00 : 21/05/20228h15 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC 371,373 E6.7 - ĐL Phổ Yên thực hiện 1. Nối lèo cột 05 lộ 373 E6.7 sang lộ 371 E6.7 để chuyển PT lộ 371, 373E6.7 2.Tháo lèo cột 02 lộ 371,373 E6.7 phục vụ táchTCC31 E6.7. 3. Lắp bổ xung chụp cộtCHT-3m tại cột 38A ĐZ371E6.7 4. Thí nghiệm cáp XT lộ371, 373. 5. Thí nghiệm định kỳ,CBM các TBA năm 2022LDA371-E6.7 6098PA04PYĐiện lực Phổ Yên
36 6h00 : 21/05/202219h00 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TBA 110kV E6.7 Thí nghiệm định kỳ, làm CBM các thiết bị, VSCN, xử lý khiếm khuyết các thiết bị; Cài đặt BV 67Ns lộ 371, 373, 375LDA375-E6.7 1PA04PYĐiện lực Phổ Yên
37 5h00 : 21/05/20225h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện MC 476 E6.7. - Cắt DCL 471E6.7-7/17. - Đóng điện MC 477 E6.13. - ĐLPY thông báo mất điện ĐZ 476 E6.7 và chuẩn bị nhóm thao tác DCL 471E6.7-7/17. - ĐLPY thực hiện chuyển lộ 477E6.13 cấp đến một phía MC 476E6.7 phục vụ tách TCC41 E6.7LDA476-E6.7 9450PA04PYĐiện lực Phổ Yên
38 5h00 : 21/05/20225h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện MC 471E6.7. - Cắt DCL471E6.7-7/04. - Đóng điện LBS84/471E6.7 - ĐLPY thực hiện chuyển lộ 475E6.3 cấp đến một phía DCL471E6.7-7/04 phục vụ tách TCC41 E6.7 và thí nghiệm cáp xuất tuyến lộ 471 E6.7LDA471-E6.7 7677PA04PYĐiện lực Phổ Yên
39 5h00 : 21/05/202211h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt DCL 476E6.7-7/17 kết hợp chuyển đổi phương thức cấp điện từ lộ 477E6.13 - Đến 07h00 đóng điện không tải đến DCL 476E6.7-7/01 1. Điện lực Phổ Yên thực hiện tháo đầu cáp tại cột 01 xuất tuyến ĐZ 476E6.7 để ĐLPY thực hiện thí nghiệm cáp xuất tuyến lộ 476E6.7 và vệ sinh công nghiệm DCL 476E6.7-7/01LDA476-E6.7 200PA04PYĐiện lực Phổ Yên
40 7h30 : 21/05/20229h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTân Cương 1Sau TBA Tân Cương 1242PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
41 7h30 : 21/05/202211h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKTX Tài ChínhSau TBA KTX Tài Chính48PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
42 9h30 : 21/05/202211h30 : 21/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnDân Cư Sư Phạm 1Sau TBA Tân Cương 1165PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
43 5h00 : 22/05/20228h15 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 1. Điện lực Phổ Yên thực hiện tháo đầu cáp tại cột 01 xuất tuyến ĐZ 476E6.7 để ĐLPY thực hiện thí nghiệm cáp xuất tuyến lộ 476E6.7 và vệ sinh công nghiệm DCL 476E6.7-7/01 - ĐLPY thực hiện tháo lèo cột xuất tuyến 01 lộ 473, 475 E6.7 phục vu thí nghiệm cáp XT.LDA473+475-E6.7 5196PA04PYĐiện lực Phổ Yên
44 19h00 : 22/05/202219h30 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt/Đóng MC474 E6.7 Chuyển lại kết dây cơ bản lộ 473 E6.7 sau khi đóng điện MBA T1,TCC41E6.7 tốt.LDA474-E6.7 ( chung cột, xà với LDA472-E6.7) 106PA04PYĐiện lực Phổ Yên
45 5h00 : 22/05/20225h30 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt/Đóng MC 474 E6.7 - ĐLPY thực hiện chuyển lộ 474E6.7 cấp đến DCL 473 E6.7-7/30 NR Chã để tháo lèo cột 01 xuất tuyến lộ 473,475 E6.7.LDA474-E6.7 ( chung cột, xà với LDA472-E6.7) 106PA04PYĐiện lực Phổ Yên
46 17h00 : 22/05/202220h30 : 22/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt MC18/Chã ĐZ 473E6.7 ( đang cấp cho 473+475E6.7) ĐLPY thực hiện đấu nối cáp xuất tuyến lộ 473+475 E6.7 để chuyển lại kết dây cơ bản sau khi đóng điện MBA T1, TCC41E6.7 tốt.LDA473+475E-E6.7 5196PA04PYĐiện lực Phổ Yên
47 8h00 : 23/05/202211h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện từ MC 476 E6.7 đến DCL 471E6.7-7/17 ĐLPY tháo đầu cáp tại cột 01 xuất tuyến ĐZ 476E6.7 để thực hiện thí nghiệm cáp xuất tuyến lộ 476 E6.7LDA471-E6.7 200PA04PYĐiện lực Phổ Yên
48 7h30 : 23/05/202211h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnQuang Trung PLSau TBA Quang Trung231PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
49 13h30 : 23/05/202214h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBAThành đoànSau TBA Thành đoàn253PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
50 14h30 : 23/05/202215h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBACam Giá 12Sau TBA Cam Giá 12146PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
51 10h30 : 23/05/202211h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBABa Lan 3Sau TBA Ba lan 3166PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
52 9h00 : 23/05/202210h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBALong Giang (NT)Sau TBA Long Giang (NT)277PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
53 8h30 : 23/05/20229h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBAĐộc Lập 4Sau TBA Độc Lập 458PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
54 14h00 : 23/05/202215h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBACao Khánh (NT)Sau TBA Cao Khánh (NT)326PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
55 15h20 : 23/05/202217h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBARộc Lầy (NT)Sau TBA Rộc Lầy (NT)240PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
56 6h00 : 23/05/20228h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBAĐồng Quang 7Sau TBA Đồng Quang 7174PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
57 8h45 : 23/05/202211h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBAĐồng Quang 2Sau TBA Đồng Quang 2376PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
58 6h30 : 23/05/20228h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBACây Thị (NT)Sau TBA Cây Thị (NT)292PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
59 9h30 : 23/05/202210h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBABa lan 2Sau TBA Ba lan 2107PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
60 15h35 : 23/05/202217h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBAĐồng Quang 1Sau TBA Đồng Quang 1407PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
61 7h40 : 23/05/20229h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBAPhúc Trìu 5Sau TBA Phúc Trìu 5197PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
62 7h40 : 23/05/20229h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBADân cư X79Sau TBA Dân cư X79207PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
63 7h30 : 23/05/202211h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnXóm MớiSau TBA Xóm Mới183PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
64 14h00 : 23/05/202216h00 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí Nghiệm định kỳ MBAQuá tải Đồng Quang 2Sau TBA Quá tải Đồng Quang 2270PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
65 15h30 : 23/05/202216h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBACam Giá 13Sau TBA Cam Giá 13194PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
66 7h30 : 23/05/20228h30 : 23/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBABãi thanSau TBA Bãi than514PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
67 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Văn HánTBA Văn Hán213PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
68 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )La ĐùmTBA La Đùm141PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
69 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Thái HưngTBA Thái Hưng108PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
70 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )La Đùm 2TBA La Đùm 260PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
71 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Làng HoảTBA Làng Hỏa195PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
72 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Thịnh Đức 2TBA Thịnh Đức 2144PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
73 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Cầu Mai 2TBA Cầu Mai 277PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
74 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Xóm Ấp ChèTBA Ấp Chè221PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
75 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Phả Lý 2TBA Phả Lý 285PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
76 7h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM TBA (mất điện khoảng 1 tiếng )Thôn Văn Hán 2TBA Thôn Văn Hán 2104PA04DHĐiện lực Đồng Hỷ
77 21h00 : 24/05/202221h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện LBS 84/471E6.7. - Đóng điện MC 471 E6.7. - ĐLPY thực hiện chuyển lộ 471E6.7 về kết dây cơ bảnLDA471-E6.7 7677PA04PYĐiện lực Phổ Yên
78 21h00 : 24/05/202221h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Cắt điện MC 477 E6.13. - Đóng điện MC 476 E6.7 - ĐLPY thực hiện chuyển lộ 477E6.13 cấp đến một phía MC 476E6.7 phục vụ tách TCC41 E6.7LDA476-E6.7 9650PA04PYĐiện lực Phổ Yên
79 5h30 : 24/05/202219h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách Thanh cái C42 E6.7, cắt MC 432, 472, 474, 476, 412 Thí nghiệm định kỳ, làm CBM các thiết bị, VSCN, xử lý khiếm khuyết các thiết bị - ĐLTP Phổ Yên thí nghiệm cáp xuất tuyến các lộ 472,474,476 E6.7LDA472+474-E6.7 107PA04PYĐiện lực Phổ Yên
80 16h30 : 24/05/202219h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện từ MC 476 E6.7 đến DCL 471E6.7-7/17. ĐLPY đấu đầu cáp tại cột 01 xuất tuyến ĐZ 476E6.7 sau thí nghiệm cáp xuất tuyến lộ 476 E6.7 xongLDA476-E6.7 200PA04PYĐiện lực Phổ Yên
81 15h40 : 24/05/202217h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBALương Ngọc Quyến 2Sau TBA Lương Ngọc Quyến 2331PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
82 15h15 : 24/05/202216h15 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBAPhố Đán 4Sau TBA Phố Đán 4140PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
83 7h00 : 24/05/20229h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBAKhu DC số 6 Thịnh ĐánSau TBA Khu DC số 6 Thịnh Đán146PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
84 9h10 : 24/05/202211h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBALương Ngọc Quyến 3Sau TBA Lương Ngọc Quyến 3125PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
85 7h00 : 24/05/202212h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBAPhúc Trìu 8Sau TBA Phúc Trìu 8175PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
86 13h30 : 24/05/202215h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBABắc ThànhSau TBA Bắc Thành151PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
87 15h40 : 24/05/202217h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBAPhúc Xuân 2Sau TBA Phúc Xuân 2330PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
88 16h30 : 24/05/202217h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBATrường Tiểu Học Tân ThịnhSau TBA Trường Tiểu Học Tân Thịnh284PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
89 13h30 : 24/05/202215h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBANguyễn HuệSau TBA Nguyễn Huệ250PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
90 15h15 : 24/05/202216h15 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBADCư Vùng cao 2Sau TBA DCư Vùng cao 2290PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
91 14h00 : 24/05/202215h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung dầu MBAThiếu Sinh Quân 1 (SH)Sau TBA Thiếu Sinh Quân 161PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
92 7h00 : 24/05/20229h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBALương Ngọc Quyến 1Sau TBA Lương Ngọc Quyến 1326PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
93 9h10 : 24/05/202211h30 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm Định kỳ MBADân cư X84 (NT)Sau TBA Dân cư X84241PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
94 7h00 : 24/05/202212h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Hoán chuyển MBAPhúc Trìu 7Sau TBA Phúc Trìu 7126PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
95 8h00 : 24/05/202217h00 : 24/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc 3 pha trên ĐZ cao thếLDA471-E6.5***Trục chínhSau MC 471 E6.50PA04TPĐiện lực TP Thái Nguyên
96 4h00 : 25/05/20227h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí ngiệm định kỳ, làm CBM các thiết bị, xử lý khiếm khuyết các T/B tại tram 110KV, chuyển PT cấp điện.LDA373-E6.6***Trục chính 373ĐZ 373E6.61314PA04PLĐiện lực Phú Lương
97 5h00 : 25/05/20227h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điện từ ĐZ 376E6.2 đến DCL 371E6.6-7/04 (1F). phục vụ thí nghiệm cáp xuất tuyến, cài đặt bảo vệ và các T/B đầu nguồn trạm 110KVLDA371-E6.6***Trục chính 371ĐZ 371E6.67726PA04PLĐiện lực Phú Lương
98 4h00 : 25/05/20227h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí ngiệm định kỳ, làm CBM các thiết bị, xử lý khiếm khuyết các T/B tại tram 110KV, đấu lèo tại cột 01 lộ 373E6.6 sang lộ 372E6.6 để chuyển PT cấp điện.LDA372-E6.6***Trục chính 372ĐZ 372E6.62598PA04PLĐiện lực Phú Lương
99 4h00 : 25/05/20226h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT cấp điện từ ĐZ 373E26.1 Bắc Kan đến MC 09/372E6.6. phục vụ thí nghiệm cáp xuất tuyến và các T/B đầu nguồn trạm 110KVLDA372-E6.6-55***Nhánh Yên Đổ - Yên NinhSau MC 09/372E6.6 RN Yên Ninh4450PA04PLĐiện lực Phú Lương
100 18h30 : 25/05/202220h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Để thao tác đóng lại DCL 371E6.6-7/04(1F) sau khi thí nghiệm định kỳ, cài đặt bảo vệ, xử lý các khiếm khuyết xongLDA371-E6.6***Trục chính 371ĐZ 371E6.65626PA04PLĐiện lực Phú Lương
101 7h00 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Đại Tân thuộc DDK 476E6.7 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.Đại Tân Tiên Phong 342PA04PYĐiện lực Phổ Yên
102 7h00 : 25/05/20229h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Kho dự trữ 203 thuộc DDK 476E6.7 ( chi cục dự trữ) Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.Chi cục dự trữ BT 1PA04PYĐiện lực Phổ Yên
103 9h00 : 25/05/202211h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Nguyễn Văn Hoà thuộc DDK 471E6. 7Đội QLVH xử lý khiếm khuyết ngăn tổn thất tủ 0,4kV TBA.Nguyễn Văn Hòa 1PA04PYĐiện lực Phổ Yên
104 13h30 : 25/05/202217h00 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện TBA Yên Trung thuộc DDK 476E6.7 Đội QLVH thay thế TI đến hạn kiểm định định kỳ, VSCN, tăng cường tiếp xúc cao hạ thế.TBA Yên Trung-471E6.7 368PA04PYĐiện lực Phổ Yên
105 5h00 : 25/05/20228h30 : 25/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện LBS 21/373E6.7 ( Đang cấp cho 371+373E6.7) - ĐLTP Phổ Yên thực hiện 1. Tách lèo cột 05 lộ 373 E6.7 sang lộ 371 E6.7 để chuyển PT lộ 371, 373E6.7 2. Đấu lèo cột 02 lộ 371, 373 E6.7 sau khi đóng điện T1, T2 E6.7LDA371+373-E6.7 8775PA04PYĐiện lực Phổ Yên
106 5h00 : 26/05/20228h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nối lèo tại cột 05 mạch kép ĐZ 471+473E6.6 Phục vụ chuyển PT cấp điện từ ĐZ 474E6.2 cho ĐZ 471+473E6.6 phục vụ tháo cáp XT ĐZ 471+473E6.6 để thí nghiệmLDA471-E6.6***Trục chính 471ĐZ 471E6.6801PA04PLĐiện lực Phú Lương
107 6h00 : 26/05/202219h30 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ, làm CBM các thiết bị, kiểm tra xử lý khiếm khuyết, thí nghiệm cáp XT tại trạm 110KVLDA475-E6.6***Trục chính 475ĐZ 475E6.6113PA04PLĐiện lực Phú Lương
108 5h00 : 26/05/20226h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ chuyển PT cấp điện từ ĐZ 474E6.2 cho ĐZ 471+473E6.6LDA471-E6.6***Trục chính 471Sau DCL 471E6.6-7/62 (1f)8878PA04PLĐiện lực Phú Lương
109 5h00 : 26/05/20228h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nối lèo tại cột 05 mạch kép ĐZ 471+473E6.6 Phục vụ chuyển PT cấp điện từ ĐZ 474E6.2 cho ĐZ 471+473E6.6 phục vụ tháo cáp XT ĐZ 471+473E6.6 để thí nghiệmLDA473-E6.6***Trục chính 473ĐZ 473E6.63084PA04PLĐiện lực Phú Lương
110 17h30 : 26/05/202220h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ tháo lèo tại cột 05 mạch kép, đấu lại cáp xuất tuyến ĐZ 471+473E6.6 sau khi thí nghiệm cáp XT xongLDA471-E6.6***Trục chính 471ĐZ 471E6.6 đến MC 04/471E6.63536PA04PLĐiện lực Phú Lương
111 17h30 : 26/05/202220h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ tháo lèo tại cột 05 mạch kép, đấu lại cáp xuất tuyến ĐZ 471+473E6.6 sau khi thí nghiệm cáp XT xongLDA473-E6.6***Trục chính 473ĐZ 473E6.63084PA04PLĐiện lực Phú Lương
112 18h30 : 26/05/202220h00 : 26/05/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển PT trả lại kết dây cơ bản sau khi thí nghiệm và đấu lại cáp xuất tuyến ĐZ 471E6 xongLDA471-E6.6-64***Nhánh Tức Tranh - Phú NamSau MC 04/471E6.6 NR Tức Tranh6143PA04PLĐiện lực Phú Lương

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : CourtneyW33
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 15
User Count Toàn bộ : 4457

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Top  |  Home  |   Gioi Thieu  |  Dien Nang  |  Tien Dien  |  Lien He  |  So Do  |  CatDien  |  Dich vu tin nhan SMS  |  HDDT