Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Hiện vật phòng truyền thống

  1. Thiết bị khác

  2. Thiết bị khác

  3. Thiết bị khác

  4. Đồng hồ điện áp

  5. Đồng hồ Ampe

  6. Role bảo vệ đường dây 110kV

  7. Role bảo vệ động cơ lò

  8. Máy dò kiểm tra thuê bao

  9. Máy nạp Ăc quy

  10. Khóa điều khiển áy phát điện

  11. Thiết bị kiểm tra áp lực gió

  12. Bộ đàm kenwood

  13. Đồng hồ tần số

  14. Máy kinh vĩ (phục vụ trong công tác khảo sát thiết kế đường dây và TBA)

  15. Role so lệch bảo vệ máy phát điện

  16. Đồng hồ đo nhiệt độ lò

  17. Sách sửa chữa thiết bị điện

  18. Môn học thiết bị tua bin hơi

  19. Quy trình vận hành Nhà máy điện Thái Nguyên

  20. Áo bảo hộ lao động

  21. Áo bảo hộ ngành điện

  22. Giày bảo hộ

  23. Ghế nhà trẻ