Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Chủ đề năm

  Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  17/11/2023 1:23:30 SA

  Năm 2023 với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói chung và Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) nói riêng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt. Thời gian qua, PC Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực cốt lõi là quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực. Qua đó giúp tiết kiệm chi phí và cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
  Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
  08/11/2023 3:11:00 CH

  Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

  Đoàn Thanh niên EVN: Hơn 300 ý tưởng của đoàn viên, thanh niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  Đoàn Thanh niên EVN: Hơn 300 ý tưởng của đoàn viên, thanh niên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  11/10/2023 2:10:00 CH

   Ngày 10/10 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) EVN”.

  Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty Điện lực Thái Nguyên
  Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty Điện lực Thái Nguyên
  22/08/2023 11:08:00 SA

  Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lấy chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” là chủ đề của năm. Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, có tính chiến lược lâu dài, đồng hành trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị

  Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  27/04/2023 9:47:00 CH

  Năm 2023 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề năm là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

  nfographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính
  nfographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023
  27/04/2023 3:04:00 CH

  Infographic: Một số mục tiêu nhiệm vụ chính "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023

  Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN
  Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN
  03/04/2023 3:04:00 CH

  Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN