Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Văn phòng

  VĂN PHÒNG

  Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý, điều hành công tác văn thư, lưu trữ, văn phòng điện tử; công tác 5S văn phòng; công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, lễ tân, quản lý trang thiết bị văn phòng, quản lý điều hành phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh của PCTN và công tác truyền thông.