Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Đơn vị trực thuộc

  Điện lực Võ Nhai
  Điện lực Võ Nhai
  21/03/2023 10:33:26 SA
  Địa chỉ: Số 247, Tổ dân phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.Điện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3827.483 Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 0208 3727.889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Đại Từ
  Điện lực Đại Từ
  24/02/2023 7:29:23 SA
  Địa chỉ: Phố Chợ 1, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐiện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3824888Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02803 824 889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Đồng Hỷ
  Điện lực Đồng Hỷ
  23/02/2023 5:16:53 CH
  Địa chỉ: Tổ 6 phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐiện thoại Tổ trực vận hành: 02082214476;Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.820889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Định Hóa
  Điện lực Định Hóa
  23/02/2023 5:15:05 CH
  Địa chỉ: Tổ dân phố Hợp Thành, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái NguyênĐiện thoại Tổ trực vận hành: 02083.77.88.44;Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.678.889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Thành phố Thái Nguyên
  Điện lực Thành phố Thái Nguyên
  23/02/2023 5:13:17 CH
  Địa chỉ: Số 25 đường CMT8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái NguyênĐiện thoại Tổ trực vận hành: 02083.751.752; Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.859.889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Phú Lương
  Điện lực Phú Lương
  22/02/2023 8:36:30 SA
  Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu Trắng, Thị trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái NguyênĐiện thoại Tổ trực vận hành: 02083.674.262;Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.876.889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Thành phố Phổ Yên
  Điện lực Thành phố Phổ Yên
  20/02/2023 3:45:04 CH
  Địa chỉ: Số 32 đường Tôn Đức Thắng – Phường Ba Hàng – TP Phổ Yên - tỉnh Thái NguyênĐiện thoại trực vận hành Điện lực: 02083 863 363Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 863 889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Phú Bình
  Điện lực Phú Bình
  20/02/2023 3:07:02 CH
  Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái NguyênĐiện thoại Tổ trực vận hành: 02083.567 333 ; 02083.567 222.Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083.568.889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769
  Điện lực Thành phố Sông Công
  Điện lực Thành phố Sông Công
  11/02/2022 8:13:36 SA
  Địa chỉ: Số 348, đường Cách mạng tháng Mười, phường Lương Châu, TP Sông Công, Tỉnh Thái NguyênĐiện thoại trực vận hành Điện lực: 0208 3862 266 Điện thoại phòng giao dịch khách hàng: 02083 862 889Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769