Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Hóa đơn điện tử

  Từ 1/3, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai áp dụng hóa đơn điện tử mới
  Từ 1/3, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai áp dụng hóa đơn điện tử mới
  06/04/2020 3:41:16 CH
  Từ 1/3, Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai áp dụng hóa đơn điện tử mới
  Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai hóa đơn điện tử trong mua bán điện
  Công ty Điện lực Thái Nguyên triển khai hóa đơn điện tử trong mua bán điện
  09/09/2014 8:37:36 SA
  Vừa qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên và Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Bắc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong mua bán điện.
  Thông báo gửi Quý khách hàng
  Thông báo gửi Quý khách hàng
  09/09/2014 8:33:35 SA
  Kể từ ngày 01/10/2014 trở đi, Công ty Điện lực Thái Nguyên chính thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán điện
  Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử
  Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử
  04/09/2014 4:05:11 CH
  Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử
  Triển khai hóa đơn điện tử
  Triển khai hóa đơn điện tử
  04/09/2014 4:03:13 CH
  Công văn số 1532/CT-HCQTTVAC ngày 29/08/2014 của Cục Thuế Thái Nguyên
  Thông báo
  Thông báo
  04/09/2014 3:58:33 CH
  Từ ngày 01/10/2014, Công ty Điện lực Thái Nguyên áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán điện