Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Tài liệu VHDN

  EVN Thắp sáng niềm tin
  EVN Thắp sáng niềm tin
  21/12/2023 2:12:00 CH

  EVN Thắp sáng niềm tin

  EVN, tổ chức có trách nhiệm xã hội cao
  EVN, tổ chức có trách nhiệm xã hội cao
  21/12/2023 1:12:00 CH

  EVN, tổ chức có trách nhiệm xã hội cao

  Một ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình
  Một ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình
  21/12/2023 11:12:00 SA

  Một ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình

  Một EVN tiên phong, sáng tạo
  Một EVN tiên phong, sáng tạo
  21/12/2023 10:12:00 SA

  Một EVN tiên phong, sáng tạo

  Một EVN chuyên nghiệp, đáng tin cậy
  Một EVN chuyên nghiệp, đáng tin cậy
  21/12/2023 9:12:00 SA

  Một EVN chuyên nghiệp, đáng tin cậy

  Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  07/10/2022 7:16:47 SA
  Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  24/10/2019 10:49:36 SA
  Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  24/10/2019 10:49:22 SA
  Quyết định về việc ban hành tài liệu văn hóa lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  24/10/2019 10:49:05 SA
  Quyết định về việc Phê duyệt đề án chiến lược phát triển VHDN giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
  Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Thái Nguyên
  Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Thái Nguyên
  24/10/2019 10:48:46 SA
  Bộ quy tắc ứng xử Văn hóa Công ty Điện lực Thái Nguyên
  Thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  Thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  24/10/2019 10:44:10 SA
  Thông điệp của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc