Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Video thực thi các hành vi ứng xử VHDN

  Tăng cường gắn kết nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV PC Thái Nguyên
  Tăng cường gắn kết nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV PC Thái Nguyên
  24/10/2019 10:34:19 SA
  Tăng cường gắn kết nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV PC Thái Nguyên
  Văn hóa trang phục
  Văn hóa trang phục
  24/10/2019 10:28:03 SA
  Văn hóa trang phục
  Văn hóa hội họp
  Văn hóa hội họp
  24/10/2019 10:19:54 SA
  Văn hóa hội họp
  Văn hóa giao tiếp
  Văn hóa giao tiếp
  24/10/2019 10:16:43 SA
  Văn hóa giao tiếp
  Văn hóa đi công tác
  Văn hóa đi công tác
  24/10/2019 10:14:23 SA
  Văn hóa đi công tác
  Văn hóa tiết kiệm điện
  Văn hóa tiết kiệm điện
  24/10/2019 9:59:52 SA
  Văn hóa tiết kiệm điện
  An toàn lao động
  An toàn lao động
  24/10/2019 9:56:35 SA
  An toàn lao động
  Văn hóa thực hiện nội quy, quy định
  Văn hóa thực hiện nội quy, quy định
  24/10/2019 9:52:25 SA
  Văn hóa thực hiện nội quy, quy định
  Văn hóa xử lý công việc hàng ngày
  Văn hóa xử lý công việc hàng ngày
  24/10/2019 9:49:06 SA
  Văn hóa xử lý công việc hàng ngày
  Văn hóa an toàn phòng, chống cháy nổ
  Văn hóa an toàn phòng, chống cháy nổ
  24/10/2019 9:46:19 SA
  Văn hóa an toàn phòng, chống cháy nổ
  Kiểm soát quá trình thí nghiệm tại hiện trường
  Kiểm soát quá trình thí nghiệm tại hiện trường
  24/10/2019 9:41:06 SA
  Kiểm soát quá trình thí nghiệm tại hiện trường
  Văn hóa 5S
  Văn hóa 5S
  24/10/2019 9:23:00 SA

  Văn hóa 5S