Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Phòng An toàn

  PHÒNG AN TOÀN

  Chức năngTham mưu giúp Giám đốc quản lý, điều hành công tác an toàn - vệ sinh lao động; PCCC&CNCH và PCTT&TKCN, BVHLATLĐCA, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn trong PCTN.