Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Văn bản pháp quy

  Quyết Định quy định về giá bán điện
  Quyết Định quy định về giá bán điện
  09/11/2023 6:11:00 SA

  Quyết Định quy định về giá bán điện

  THÔNG TƯ: 16 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt ngày 31 tháng 8 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023
  THÔNG TƯ: 16 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt ngày 31 tháng 8 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023
  30/10/2023 8:10:00 SA

  THÔNG TƯ: 16 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  THÔNG TƯ
  THÔNG TƯ
  23/09/2023 1:09:00 CH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ THÔNG TƯ SỐ 25/2018/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT

  Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội
  Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội
  14/07/2023 2:07:00 CH

  Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội

  QUYẾT ĐINH Quy định về giá bán điện
  QUYẾT ĐINH Quy định về giá bán điện
  30/06/2023 3:06:00 CH

  QUYẾT ĐINH Quy định về giá bán điện

  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014
  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014
  30/06/2023 3:06:00 CH

  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT

  Thông tư 39_2015_TT_BCT Quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư 39_2015_TT_BCT Quy định hệ thống điện phân phối
  07/06/2022 10:46:36 SA
  Thông tư 39_2015_TT_BCT Quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư 30_2019_TT_BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25-2016TT-BCT
  Thông tư 30_2019_TT_BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25-2016TT-BCT
  07/06/2022 10:46:21 SA
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư 21-BCT ngày 09-9-2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động Điện lực
  Thông tư 21-BCT ngày 09-9-2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động Điện lực
  07/06/2022 10:39:20 SA
  Thông tư 21-BCT ngày 09-9-2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động Điện lực
  Thông tư 42-2015-TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
  Thông tư 42-2015-TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
  07/06/2022 10:35:50 SA
  Thông tư 42-2015-TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
  Thông tư 27-2013_Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp HĐMBĐ
  Thông tư 27-2013_Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp HĐMBĐ
  07/06/2022 10:34:39 SA
  Thông tư 27-2013_Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp HĐMBĐ
  Thông tư 23-2013-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Thông tư 23-2013-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  07/06/2022 10:33:23 SA
  Thông tư 23-2013-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Thông tư 07-2019-TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23-2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Thông tư 07-2019-TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23-2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  07/06/2022 10:31:54 SA
  Thông tư 07-2019-TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23-2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Nghị định số 17-2022_NĐ_CP_sửa đổi bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (NĐ 134-2013)
  Nghị định số 17-2022_NĐ_CP_sửa đổi bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (NĐ 134-2013)
  07/06/2022 10:27:11 SA
  Nghị định số 17-2022_NĐ_CP_sửa đổi bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (NĐ 134-2013)
  Nghị định 137-2013-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Điện lực - Văn bản hợp nhất
  Nghị định 137-2013-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Điện lực - Văn bản hợp nhất
  07/06/2022 8:12:57 SA
  Nghị định 137-2013-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Điện lực - Văn bản hợp nhất
  Luật số 24_2012_QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điện lực
  Luật số 24_2012_QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điện lực
  07/06/2022 8:11:11 SA
  Luật số 24_2012_QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điện lực
  Luật Điện lực số 28-2004-QH11 - Văn bản hợp nhất 03-2018-VBHN-VPQH
  Luật Điện lực số 28-2004-QH11 - Văn bản hợp nhất 03-2018-VBHN-VPQH
  07/06/2022 8:06:52 SA
  Luật Điện lực số 28-2004-QH11 - Văn bản hợp nhất 03-2018-VBHN-VPQH
  Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
  Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
  20/09/2021 10:55:47 SA
  Ngày 06/9/2021, Bộ Công Thương có công văn số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19.
  Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
  Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
  12/09/2021 5:04:31 CH
  Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
  Bộ Công thương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  Bộ Công thương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  07/08/2021 4:29:57 CH
  Bộ Công thương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  Quyết định số 353/QĐ-EVN Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
  Quyết định số 353/QĐ-EVN Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
  02/04/2021 2:17:02 CH
  Ngày 17/3/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 353/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thay thế Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017.
  Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
  Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
  25/12/2020 4:38:06 CH
  Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
  Văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công thương
  Văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công thương
  25/12/2020 4:23:03 CH
  Văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công thương
  Thông tư 22-2020-TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
  Thông tư 22-2020-TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
  23/10/2020 7:55:16 CH
  Thông tư 22-2020-TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
  Thông tư 23-2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
  Thông tư 23-2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
  23/10/2020 7:53:04 CH
  Thông tư 23-2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
  Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
  Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
  20/03/2019 4:55:50 CH
  Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
  Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
  Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
  19/11/2018 2:28:21 CH
  Tài liệu hỗ trợ mẫu thiết kế điển hình TBA phân phối
  Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT.
  Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT.
  15/11/2018 4:31:44 CH
  Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết chanh chấp hợp đồng mua bán điện.
  Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
  Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
  05/08/2014 11:22:03 SA
  Thông tư 19/2014/TT-BCT: Ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh ho
  Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
  Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
  05/08/2014 10:59:21 SA
  Thông tư 15/2014/TT-BCT: Quy định về mua, bán công suất phản kháng
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  19/03/2014 9:48:00 SA

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Thông tư Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
  Thông tư Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
  19/08/2013 11:01:11 SA
  Thông tư số 19/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2013