Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Văn bản pháp quy

  Tình hình hoạt động tháng 5 năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2024
  Tình hình hoạt động tháng 5 năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2024
  09/06/2024 4:06:00 CH

  Trong tháng 5/2024, khi nhu cầu điện tăng trưởng rất cao do kinh tế tiếp tục hồi phục, đồng thời nắng nóng gay gắt diện rộng diễn ra tại cả 3 miền vào cuối tháng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn duy trì đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 nhiệm vụ công tác tháng 5/2024
  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 4 nhiệm vụ công tác tháng 5/2024
  17/05/2024 3:05:00 CH

  Trong tháng 4/2024, tháng bắt đầu bước vào mùa nắng nóng với một số đợt nắng nóng gay gắt, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn duy trì đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. 

  Tình hình hoạt động tháng 4 năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2024
  Tình hình hoạt động tháng 4 năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2024
  10/05/2024 12:32:58 SA

  Trong tháng 4/2024, khi nhu cầu điện tăng trưởng rất cao do kinh tế tiếp tục hồi phục, đồng thời nắng nóng gay gắt diện rộng diễn ra tại cả 3 miền, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn duy trì đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

  Công ty Điện lực Thái Nguyên: Tình hình hoạt động SXKD đến hết tháng 4 năm 2024
  Công ty Điện lực Thái Nguyên: Tình hình hoạt động SXKD đến hết tháng 4 năm 2024
  04/05/2024 9:05:00 SA

  Đến tháng 4 năm 2024, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc quản lý thiết bị vật tư, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cho các nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn quản lý; Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển KT - XH, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Cơ bản hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Tổng công ty giao.

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định
  Tổng công ty Điện lực miền Bắc được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB+” với triển vọng ổn định
  10/04/2024 8:22:00 CH

  Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm uy tín thế giới Fitch Ratings (Tổ chức Fitch) vừa nâng xếp hạng tín nhiệm cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)  năm 2023 lên mức BB+, triển vọng “Ổn định”.

  Công ty Điện lực Thái Nguyên: Tình hình hoạt động SXKD quý I năm 2024
  Công ty Điện lực Thái Nguyên: Tình hình hoạt động SXKD quý I năm 2024
  03/04/2024 5:04:00 CH

  Trong Quý I năm 2024, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc quản lý thiết bị vật tư, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ cho các nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn quản lý; Đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, phục vụ phát triển KT - XH, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Cơ bản hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu Tổng công ty giao.

  Văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương
  Văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương
  29/03/2024 3:03:00 CH

  Văn bản chỉ đạo của Bộ Công thương

  Văn bản chỉ đạo của Chính Phủ
  Văn bản chỉ đạo của Chính Phủ
  29/03/2024 3:03:00 CH

  Văn bản chỉ đạo của Chính Phủ

  Văn bản chỉ đạo EVN
  Văn bản chỉ đạo EVN
  29/03/2024 1:47:30 SA

  Văn bản chỉ đạo EVN

  Văn bản chỉ đạo ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp
  Văn bản chỉ đạo ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp
  29/03/2024 1:27:00 SA

  Văn bản chỉ đạo ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp

  Quyết Định quy định về giá bán điện
  Quyết Định quy định về giá bán điện
  09/11/2023 6:11:00 SA

  Quyết Định quy định về giá bán điện

  THÔNG TƯ: 16 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt ngày 31 tháng 8 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023
  THÔNG TƯ: 16 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt ngày 31 tháng 8 năm 2023 có hiệu lực từ ngày 16 tháng 10 năm 2023
  30/10/2023 8:10:00 SA

  THÔNG TƯ: 16 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

  THÔNG TƯ
  THÔNG TƯ
  23/09/2023 1:09:00 CH

  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ THÔNG TƯ SỐ 25/2018/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT

  Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội
  Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội
  14/07/2023 2:07:00 CH

  Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội

  QUYẾT ĐINH Quy định về giá bán điện
  QUYẾT ĐINH Quy định về giá bán điện
  30/06/2023 3:06:00 CH

  QUYẾT ĐINH Quy định về giá bán điện

  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014
  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014
  30/06/2023 3:06:00 CH

  Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT

  Thông tư 39_2015_TT_BCT Quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư 39_2015_TT_BCT Quy định hệ thống điện phân phối
  07/06/2022 10:46:36 SA
  Thông tư 39_2015_TT_BCT Quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư 30_2019_TT_BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25-2016TT-BCT
  Thông tư 30_2019_TT_BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25-2016TT-BCT
  07/06/2022 10:46:21 SA
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối
  Thông tư 21-BCT ngày 09-9-2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động Điện lực
  Thông tư 21-BCT ngày 09-9-2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động Điện lực
  07/06/2022 10:39:20 SA
  Thông tư 21-BCT ngày 09-9-2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động Điện lực
  Thông tư 42-2015-TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
  Thông tư 42-2015-TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
  07/06/2022 10:35:50 SA
  Thông tư 42-2015-TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
  Thông tư 27-2013_Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp HĐMBĐ
  Thông tư 27-2013_Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp HĐMBĐ
  07/06/2022 10:34:39 SA
  Thông tư 27-2013_Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp HĐMBĐ
  Thông tư 23-2013-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Thông tư 23-2013-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  07/06/2022 10:33:23 SA
  Thông tư 23-2013-TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Thông tư 07-2019-TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23-2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Thông tư 07-2019-TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23-2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  07/06/2022 10:31:54 SA
  Thông tư 07-2019-TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 23-2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2
  Nghị định số 17-2022_NĐ_CP_sửa đổi bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (NĐ 134-2013)
  Nghị định số 17-2022_NĐ_CP_sửa đổi bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (NĐ 134-2013)
  07/06/2022 10:27:11 SA
  Nghị định số 17-2022_NĐ_CP_sửa đổi bổ sung các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính (NĐ 134-2013)
  Nghị định 137-2013-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Điện lực - Văn bản hợp nhất
  Nghị định 137-2013-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Điện lực - Văn bản hợp nhất
  07/06/2022 8:12:57 SA
  Nghị định 137-2013-NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Điện lực - Văn bản hợp nhất
  Luật số 24_2012_QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điện lực
  Luật số 24_2012_QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điện lực
  07/06/2022 8:11:11 SA
  Luật số 24_2012_QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật điện lực
  Luật Điện lực số 28-2004-QH11 - Văn bản hợp nhất 03-2018-VBHN-VPQH
  Luật Điện lực số 28-2004-QH11 - Văn bản hợp nhất 03-2018-VBHN-VPQH
  07/06/2022 8:06:52 SA
  Luật Điện lực số 28-2004-QH11 - Văn bản hợp nhất 03-2018-VBHN-VPQH
  Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
  Văn bản số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19
  20/09/2021 10:55:47 SA
  Ngày 06/9/2021, Bộ Công Thương có công văn số 5411/BCT- ĐTĐL về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19.
  Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
  Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
  12/09/2021 5:04:31 CH
  Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/08/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện
  Bộ Công thương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  Bộ Công thương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  07/08/2021 4:29:57 CH
  Bộ Công thương hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4
  Quyết định số 353/QĐ-EVN Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
  Quyết định số 353/QĐ-EVN Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
  02/04/2021 2:17:02 CH
  Ngày 17/3/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 353/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam thay thế Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017.
  Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
  Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện
  25/12/2020 4:38:06 CH
  Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương về hỗ trợ giám giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2