Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Các phần thưởng cao quý

  Huân chương lao động hạng Nhì

  Huân chương lao động hạng Nhì (văn bản) năm 2018

  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000

  Anh hùng lực lượng vũ trang (văn bản) năm 2000

  Huân chương Độc lập hạng Nhất

  Huân chương Độc lập hạng Ba (văn bản) năm 2003

  Huân chương Độc lập hạng Nhì (văn bản) năm 2013

   

  Bằng khen giai đoạn 2001-2005

  Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 1995

  Bằng khen của Bộ trưởng Bộ năng lượng năm 1994

  Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Thái năm 1980

  Bằng khen UBND tỉnh Bắc Thái năm 1996

  Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2019

  Giấy khen của Công ty Điện lực I năm 2005

  Giấy khen BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên năm 2019

  Giấy khen UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2004

  Cờ tặng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Năm 2002

  Cờ Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân

  Cờ Bộ Công thương giai đoạn 2016- 2020

  Cờ tặng của UBND tỉnh Thái Nguyên

  Cờ tặng của Bộ Điện và Than năm 1979

  Cờ tặng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2020

  Cờ tặng của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000-2004

  Cờ tặng của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Thái Nguyên - Năm 2013