Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Điện lực Võ Nhai – Công ty Điện lực Thái Nguyên đẩy nhanh công tác thay thế công tơ điện tử năm 2023

  07/11/2023 08:11

  Nhằm thực hiện theo đúng lộ trình trong công tác chuyển đổi số năm 2023; nâng cao chất lượng, sự chuyên nghiệp trong dịch vụ khách hàng. Điện lực Võ Nhai - Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đang thực hiện đẩy mạnh tiến độ thực hiện lắp đặt công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa để thay cho công tơ cơ khí trước đây với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tăng tính công khai, minh bạch; giảm sai sót trong việc ghi chỉ số, phúc tra chỉ số công tơ; giảm bớt nguồn nhân lực lao động trực tiếp; nâng cao năng suất, hiệu suất sản xuất kinh doanh. Từng bước hiện đại hóa lưới điện trên toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và của huyện Võ Nhai nói riêng.

  Công nhân Điện lực Võ Nhai tập trung thực hiện lắp đặt công tơ vào hòm.

  Hiện  nay, Điện lực Võ Nhai quản lý 18.657 khách hàng sử dụng công tơ 1 pha trong đó công tơ cơ khí là 4.210 chiếm 22,56%. Công tơ điện tử 1 giá là 14.431 chiếm 77,34%. Công tơ điện tử 3 giá là 16 chiếm 0,08%. Trong quý 3 và quý 4 năm 2023 Điện lực Võ Nhai lập kế hoạch thực hiện thay đổi loại công tơ cơ khí sang điện tử có kết nối đo xa là:  2.048 công tơ 1 pha, 111 công tơ 3 pha, 1.058 hòm công tơ cho 25 trạm biến áp và kết hợp chỉnh trang lưới điện, hòm hộp công tơ. Như vậy sau khi thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, toàn Điện lực võ Nhai lắp đặt công tơ điện tử các loại có kết nối đo xa đạt 90%.

  Hình ảnh công tơ sau khi lắp đặt vào hòm.

  Điện lực Võ Nhai đã lập kế hoạch phấn đấu năm 2024 thay đổi loại công tơ cơ khí sang điện tử có kết nối đo xa với số lượng hơn 2.200 công tơ, sau khi thực hiện xong kế hoạch năm 2024 toàn bộ công tơ được lắp đặt trên địa bàn Điện lực Võ Nhai quản lý đạt 100% công tơ điện tử các loại có kết nối đo xa. Từ đó sẽ nâng cao được năng suất lao động và thuận tiện trong công tác quản lý của ngành điện, tạo điều kiện thuận tiện cho khách chủ động theo dõi trong quá trình sử dụng điện.                                       

  Trịnh Hữu Dương - Điện lực Võ Nhai