Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Chi bộ Điện lực thành phố Thái Nguyên: Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024

  26/06/2024 01:56

  Chiều ngày 24/6/2024, Chi bộ Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Dương Thủy Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên, Bí thư Chi bộ, giám đốc Điện lực chủ trì hội nghị.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã triển khai và cụ thể hóa tới 100% đảng viên trong Chi bộ các nội dung: Nghị quyết số 114-NQ/ĐU, ngày 11/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Thái Nguyên về nhiệm vụ công tác năm 2024; Chương trình làm việc số 21-CTr/ĐU, ngày 03/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2024. Triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các nội dung công tác theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và trực tiếp là Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.

  Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Phó Bí thư Chi bộ Điện lực thông qua Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

  Trong 6 tháng đầu năm 2024, Chi bộ Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ đảng viên, các đoàn thể nghiêm túc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác. Thực hiện tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động đạt được những kết quả tích cực; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chế độ thông tin báo cáo tiếp tục được phát huy; việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới luôn được cấp ủy chi bộ quan tâm, thực hiện tốt (trong 6 tháng đầu năm chi bộ phát triển được 02 đảng viên mới); công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị.

  Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: chi bộ chưa thực hiện kiện toàn nhân sự cấp ủy; việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đôi khi còn chưa sâu sát; các tổ chức đoàn thể chưa chủ động đổi mới các hoạt động, cán bộ công đoàn tại các phòng, đội trực thuộc chưa phát huy tốt vai trò trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

  Đồng chí Dương Thủy Bình - Bí thư Chi bộ, giám đốc Điện lực phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị sơ kết

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bí thư Chi bộ Dương Thủy Bình nhấn mạnh: Chi bộ cần tiếp tục duy trì và phát huy sức mạnh của tập thể, khắc phục những hạn chế. Tiếp tục lãnh đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng gắn với nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng đắn các quan điểm, đường lối của Đảng, vận dụng vào điều kiện và nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, đơn vị. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

  Cũng tại hội nghị sơ kết, được sự nhất trí của Đảng ủy Công ty Điện lực Thái Nguyên, Chi bộ Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng Nguyễn Thế Lượng - Nhân viên Phòng Kinh doanh và Nguyễn Thị Lới - Công nhân Đội Quản lý vận hành. Đồng chí Bí thư chi bộ ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của các đồng chí, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm,  đồng thời đề nghị toàn thể chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  Hai đồng chí Đảng viên mới Nguyễn Thế Lượng và Nguyễn Thị Lới được đồng chí Dương Thủy Bình - Bí thư Chi bộ Điện lực trao quyết định kết nạp Đảng và tuyên thệ lời thề của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

  Dương Thị Ánh Hồng - ĐL TP Thái Nguyên