Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Điện lực Định Hóa sơ kết công tác Công đoàn và An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2024

  10/07/2024 02:28

  Chiều ngày 08/7/2024, Điện lực Định Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn và an toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Công đoàn, Tổ trưởng công đoàn và An toàn vệ sinh viên các bộ phận trực thuộc đơn vị.

  Ông Phạm Hồng Long - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Điện lực chủ trì hội nghị

  Công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Điện lực Định Hóa coi trọng và đặt lên hàng đầu. Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, thời gian qua, Điện lực đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, tạo nền tảng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, đơn vị đã tổ chức huấn luyện quy trình an toàn điện, các quy định về an toàn vệ sinh lao động định kỳ cho CBCNV. Duy trì thường xuyên việc sinh hoạt đầu giờ tại các Tổ, Đội sản xuất để phổ biến các văn bản, công văn triển khai từ cấp trên. Trong các cuộc họp này, đơn vị cũng triển khai các biện pháp an toàn trong việc thực hiện phiếu công tác trên lưới điện. Việc kiểm soát thao tác trong quá trình làm việc tại hiện trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ có thể gây ra tai nạn. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện 2.596 phiếu lệnh công tác trên phần mềm quản lý an toàn lao động (ECP), tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

  Đồng chí Dương Văn Phong - Kỹ thuật viên AT chuyên trách tham luận tại hội nghị

  Về công tác công đoàn và văn hóa doanh nghiệp, Công đoàn Điện lực Định Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đã có 27 lượt thăm hỏi CBCNV và người lao động; tặng quà sinh nhật cho 30 CBCNV; tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và tổ chức chuyến tham quan du lịch tại Cửa Lò, Nghệ An. Trong chuyến tham quan này, đoàn cũng đã thăm hỏi 02 gia đình CBCNV có quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh đang làm việc tại đơn vị. Tổng số tiền chi cho các hoạt động công đoàn trên 75 triệu đồng.

  Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về công tác văn hóa doanh nghiệp (VHND), hội nghị đã phổ biến quán triệt các nội dung văn bản hướng dẫn về công tác thực thi VHDN của PC Thái Nguyên về chấn chỉnh nề nếp, thái độ ứng xử và tác phong làm việc của CBCNV. Với các hoạt động thiết thực của Công đoàn đã góp phần khẳng định các giá trị cốt lõi và thực hiện tốt các chuẩn mực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thực thi VHDN tại đơn vị. Công đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong đơn vị.

  Về nhiệm vụ trong các tháng còn lại của năm, chủ trì hội nghị ông Phạm Hồng Long - Chủ tịch Công đoàn, Phó giám đốc Điện lực nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác công đoàn, công tác an toàn vệ sinh trong lao động sản xuất nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn điện lực. Khẳng định cam kết của Ban lãnh đạo Điện lực trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để công tác công đoàn và an toàn vệ sinh lao động ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả làm việc của người lao động. Yêu cầu các An toàn viên nắm rõ chức năng, bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở CBCNV chấp hành nghiêm các quy trình, quy phạm; các thủ tục phiếu công tác, lệnh công tác. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các biện pháp an toàn khi thực hiện công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong mọi tình huống.

  Ma Thị Chinh - ĐL Định Hóa