Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  PC Thái Nguyên tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2024

  29/06/2024 20:06

  Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là nhiệm vụ quan trọng. Kết quả huấn luyện giúp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng DQTV, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

  Thực hiện Kế hoạch huấn luyện số 431/KH-BCH ngày 30/01/2024, từ ngày 20 - 28/6/2024, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức huấn luyện DQTV năm 2024 cho 72 DQTV thuộc 04 cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh trong đó PC Thái Nguyên có 22 đồng chí tham gia huấn luyện đợt này.

  Thượng tá Ân Trung Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi Khai mạc

  22 CBCNV PC Thái Nguyên tham gia huấn luyện DQTV năm 2024

  Trong thời gian 8 ngày, các chiến sĩ DQTV được học tập, giáo dục chính trị một số nội dung nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nội dung cơ bản Luật Dân quân tư vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; huấn luyện đội ngũ từng người có súng và không có súng, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, tập ném lựu đạn bài 1, ném xa, trúng hướng…

  Các chiến sĩ được hướng dẫn các chiến thuật chiến đấu và tập ném lựu đạn

  Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Từ đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ địa phương, xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn ngày càng vững chắc. Đồng thời thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

  Buổi bắn đạn thật ngoài thao trường

  Ngày 28/6, Bộ CHQS Tỉnh đã tổ chức cho các chiến sĩ bắn đạn thật tại thao trường lữ đoàn 210 với nội dung cơ bản bắn 3 tư thế. PC Thái Nguyên có 9 đồng chí được tham gia bắn đạn thật, trong đó có 01 đồng chí đạt loại giỏi, 8 đồng chí đạt loại khá. Kết quả cuối cùng của đợt huấn luyện 100% các chiến sĩ của PC Thái nguyên đã  hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện DQTV năm 2024.

  Vũ Quỳnh Trang - Văn phòng