Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Điện lực Định Hóa đảm bảo cấp điện Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2024

  24/06/2024 00:30

  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Định Hóa diễn ra vào ngày 21/6/2024, đây là sự kiện chính trị quan trọng của huyện vì địa phương có tới 80% người dân là người dân tộc thiểu số. Đại hội diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

  Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Định Hóa

  Với vai trò chức năng của mình, Điện lực Định Hóa đã nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho sự kiện này. Theo đó, Điện lực đã chủ động phối hợp với UBND huyện Định Hóa và các ban, ngành liên quan tiến hành lập phương án cấp điện cụ thể trong đó thực hiện đánh giá nhu cầu sử dụng điện như thiết bị âm thanh, ánh sáng của hội trường, phòng họp. Kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện dự phòng, đảm bảo hoạt động tốt và sẵn sàng cung cấp điện khi cần.

  Các đường dây, cáp điện, công tắc, ổ cắm và các thiết bị khác cũng được kiểm tra kỹ lưỡng đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định. Lập kế hoạch dự phòng, sẵn sàng các phương án thay thế nhanh chóng khi có sự cố về điện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm công tác trực vận hành và xử lý các tình huống liên quan đến cung cấp điện trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

  Điện lực Định Hóa đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho sự kiện chính trị của huyện

  Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Định Hóa năm 2024 đã diễn ra thành công. Điện lực Định Hóa đã thể hiện vai trò và đóng góp tích cực trong việc đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn, ổn định và tin cậy cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng tại địa phương.

  Ma Thị Chinh - ĐL Định Hóa