Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Công ty Điện lực Thái Nguyên đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá mở rộng các phép thử lĩnh vực Hoá dầu

  07/05/2024 18:28

  Trong 02 ngày 06-07/05/2024, Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng - AOSC (Văn phòng AOSC) tổ chức đánh giá giám sát lần 01 kết hợp đánh giá mở rộng đối với các phép thử Hoá dầu theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên).

  Cuộc họp đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

  Tham gia chương trình đánh giá có ông Nguyễn Tử Tuấn Anh - Trưởng đoàn đánh giá, ông Lê Thành Trung - Chuyên gia đánh giá kỹ thuật. Về phía PC Thái Nguyên có ông Trần Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty, Phó Ban thường trực ISO; Bà Nguyễn Phương Thuỷ - Chánh Văn phòng, Uỷ viên thường trực Ban ISO; các thành viên trong Ban ISO và các đơn vị được đánh giá gồm: Phòng Kế hoạch Vật tư; Tổ chức Nhân sự, Kỹ thuật, Kinh doanh, Ban Quản lý dự án và Tổ thí nghiệm - Đội sửa chữa điện tổng hợp.

  PC Thái Nguyên đã được Văn phòng AOSC cấp chứng nhận VLAT-1.1202 vào ngày 05/5/2023 thuộc lĩnh vực thử nghiệm Điện - Điện tử đối với 46 phép thử. Trong đợt đánh giá lần này, đoàn tiến hành đánh giá giám sát định kỳ hàng năm và đánh giá mở rộng công nhận cho 04 phép thử thuộc lĩnh vực Hóa dầu.

  Thời gian qua Công ty đã đầu tư thêm một số trang thiết bị tại phòng thử nghiệm, đồng thời thực hiện xây dựng và chuẩn hóa một số phép thử trong lĩnh Hoá dầu, hoàn thiện các hồ sơ liên quan như: hồ sơ so sánh liên phòng; Thử nghiệm thành thạo; Hồ sơ phép thử; Đánh giá tay nghề thử nghiệm viên,… để phục vụ cho quá trình đánh giá mở rộng.

  PC Thái Nguyên chuẩn hóa một số phép thử trong lĩnh Hoá dầu

  Theo đó, chuyên gia đánh giá của Văn phòng AOSC đã thực hiện kiểm tra hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, văn bản quy phạm, các quy trình ban hành, phòng thử nghiệm, thiết bị để thử nghiệm, sự thành thạo tay nghề của thử nghiệm viên, các chuẩn mực phòng thử nghiệm đang áp dụng..., trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định.

  Kết thúc đợt kiểm tra đánh giá, ông Nguyễn Tử Tuấn Anh - Trưởng đoàn đánh giá đã ghi nhận: PC Thái Nguyên duy trì tốt và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nguồn lực đáp ứng yêu cầu phương pháp hiệu chuẩn, trang thiết bị phù hợp với phạm vi đăng ký công nhận. Nhân sự được đào tạo cơ bản, có chuyên môn phù hợp và đúng chuyên ngành.

  Qua kết quả chương trình đánh giá giám sát và đánh giá mở rộng lần này, PC Thái Nguyên một lần nữa khẳng định khả năng đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng các tiêu chuẩn bao gồm cơ cở vật chất, nhân sự, thiết bị và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp đúng theo quy định của Phòng thử nghiệm. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng ngày một hoàn thiện hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

  Quỳnh Trang - Văn phòng