Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  Công ty Điện lực Thái Nguyên huấn luyện, bồi dưỡng bổ sung định kỳ hằng năm về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023

  30/10/2023 14:10

  Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), đồng thời nâng cao trình độ, khả năng chỉ huy chữa cháy, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi tham gia xử lý sự cố cháy nổ, góp phần xây dựng “Văn hóa an toàn lao động”, hướng đến mục tiêu từng bước hình thành và thay đổi ý thức của mỗi một CBCNV đối với công tác PCCC&CNCH nói riêng và công tác an toàn vệ sinh lao động nói chung, tạo thói quen suy nghĩ về an toàn phòng chống cháy nổ khi làm việc. Trong 2 ngày 28 và 29/10/2023, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng bổ sung định kỳ hằng năm về nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở.

  Toàn cảnh lớp tập huấn

  Tham gia huấn luyện có 311 học viên là các đồng chí CBCNV lực lượng PCCC cơ sở thuộc PC Thái Nguyên. Tại lớp học, các học viên đã được các cán bộ giảng viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên, thông tin về tình hình cháy nổ nghiệm trọng xảy ra trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên những năm gần đây; phổ biến hệ thống các văn bản pháp luật và một số quy định về PCCC&CNCH; các kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH; công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở; hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH cùng các hoạt động chữa cháy ban đầu tại cơ sở; phương tiện chữa cháy tại chỗ.

  Cán bộ giảng viên Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH công an tỉnh Thái Nguyên huấn luyện lý thuyết và thực hành cho học viên của PC Thái Nguyên

  Sau phần lý thuyết, các học viên đã trải qua phần thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, dập tắt đám cháy bằng bình bột, bình khí. Với đặc thù ngành tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ trong quá trình vận hành sản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, PC Thái Nguyên luôn thường xuyên quan tâm đến công tác nâng cao nghiệp vụ PCCC&CNCH cho CNVCLĐ.

  Thông qua lớp huấn luyện giúp cho các học viên nâng cao nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ PCCC, cứu nạn cứu hộ cùng những kỹ năng thực hành và xử lý các tình huống cháy, nổ. Từ đó giúp cho CBCNVC trong Công ty nhận thức đúng về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác PCCC&CNCH, để kịp thời xử lý cũng như hạn chế đến mức thấp nhất các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

  Nguyễn Văn Dũng – Phòng An toàn

   

  Pc Thái Nguyên