Check icon

  Success

  Your request has been successfully submitted.

  Open Left Rail Navigation

  HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG THAY ĐỔI NGÀY THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN TỰ ĐỘNG QUA TÀI KHOẢN KHI THỰC HIỆN THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ

  31/10/2023 09:10

  Để triển khai công tác chuyển đổi lịch GCS theo lộ trình đến năm 2025 toàn bộ khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đều được chốt chỉ số điện tiêu thụ vào ngày cuối tháng, nhằm hỗ trợ khách hàng trong việc dễ giám sát điện năng tiêu thụ hàng tháng, chủ động trong công tác thanh toán tiền điện. Công tác này giúp cho ngành Điện ngày càng nâng cao dịch vụ khách hàng, đáp ứng lộ trình hiện đại hóa hệ thống đo đếm và chuyển đổi số trong lĩnh vực Kinh doanh dịch vụ khách hàng.

  Trên cơ sở thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn dẫn đến lịch thanh toán tiền điện thay đổi và sẽ ảnh hưởng đến số khách hàng đang thanh toán tự động tiền điện có đăng ký ngày cố định qua tài khoản của ngân hàng Vietinbank, thì khách hàng này phải đổi lại ngày thanh toán mới.

  Đối với các khách hàng đang ủy quyền trích nợ tự động tiền điện qua tài khoản ngân hàng khác không phải thực hiện đăng ký lại, các ngân hàng sẽ thực hiện trích nợ trự động tiền điện cho các khách hàng sau khi có hóa đơn tiền điện.

  Do đó Công ty Điện lực Thái Nguyên đã làm việc với Ngân hàng Vietinbank thực hiện hướng dẫn khách hàng thay đổi lại ngày thanh toán tự động qua tài khoản ngân hàng, cụ thể như sau:

  Hướng dẫn thay đổi ngày thanh toán hóa đơn tiền điện tự động cho các khách hàng đang có ngày thanh toán cố định qua ngân hàng Vietinbank.

  Video hướng dẫn

        Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Vietinbank Ipay.

  Bước 2: Chọn Thanh toán hóa đơn,

  Bước 3: Chọn Đặt lịch thanh toán tự động.

  Bước 4: Chọn hóa đơn tiền điện thanh toán cũ

  Lưu ý:

  - Đối với các hóa đơn có ngày thanh toán là 1DA và 1DN không phải cài lại lệnh.

  - Đối với các hóa đơn có ngày thanh toán không phải 1DA và 1DN khách hàng ghi lại ngày thanh toán và Mã khách hàng cũ.

  Bước 5: Chọn Xóa lệnh chuyển này, bấm vào đồng ý.

  Bước 6: Chọn đặt lịch thanh toán hóa đơn tự động mới (thông thường là cộng thêm 10 ngày).

  Bước 7: Chọn Điện.

  Bước 8: Nhập mã khách hàng, chọn ngày tháng toán hàng tháng mới.

  Bước 9: Bấm tiếp tục.

  Bước 10: Bấm xác nhận và hoàn tất.

  Pc Thái Nguyên